วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับศึกแล้งเค็มรุกท่าจีน-แม่กลอง

โดย สะ-เล-เต

ทั้งที่เป็นพื้นที่มากไปด้วยน้ำท่า มีแม่น้ำ 2 สาย ท่าจีน แม่กลอง ขนาบข้าง ภายในมีคลองเล็กคลองน้อยเชื่อมต่อมากมาย แถมยังอยู่ใกล้แหล่งน้ำดิบ 2 เขื่อนใหญ่ยักษ์ อันดับ 1 เขื่อนศรีนครินทร์ และอันดับ 3 เขื่อนวชิราลงกรณ์

แต่ไม่น่าเชื่อ ผืนดินเกษตรกรรม 1.56 แสนไร่ ในพื้นที่ 6 อำเภอ 3 จังหวัด...อ.บ้านแพ้ว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, อ.บางคนที อ.อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี แหล่งปลูกพืชหลากหลายชนิด...ฤดูแล้งมีน้ำไม่พอให้ทำการเกษตร และถูกน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่

“เมื่อก่อนปัญหานี้ไม่ได้เกิดบ่อย แต่ระยะหลังเกิดถี่ มีทุกปี สาเหตุหนึ่งมาจากภาวะโลกร้อน ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มขึ้น แต่ไม่หนักเท่าสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ 2 เขื่อนใหญ่ มีฝนตกน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยลง และพื้นที่ตอนล่างของเขื่อนมีการทำเกษตรมากขึ้น ต้องการใช้น้ำมากตาม และยังต้องแบ่งน้ำส่วนหนึ่งไปผลิตน้ำประปาให้คนกรุงเทพฯ น้ำที่เคยมีพอ กลายเป็นไม่พอ”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน บอกถึงที่มาของโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่นี้ ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้ว

ปัญหาน้ำเค็มรุก เดิมจะมีคันกันน้ำเค็มรุกตามแนวถนนพระราม 2 แต่ด้วยมีคลองเชื่อมต่อทะเลมากถึง 43 คลอง ไม่มีประตูกั้นน้ำเค็มครบทุกคลอง เลยทำให้น้ำทะเลรุกไปลึกกว่าเดิมถึงเท่าตัว...ฉะนั้นการแก้ปัญหา ต้องอุดช่องที่น้ำทะเลรุกทุกจุด

ส่วนปัญหาน้ำมีไม่พอทำการเกษตรในหน้าแล้ง...ด้วยสภาพพื้นที่ 1.56 แสนไร่ ตรงกลางจะสูงและลาดเทไปทางด้านข้าง ต้องอาศัยน้ำทั้งจากท่าจีนและแม่กลองมาทั้งช่วยป้อน...แต่ปัจจุบัน หน้าแล้งท่าจีนมีปัญหาน้ำไม่พอใช้หนักอยู่แล้ว จำต้องพึ่งแม่กลองเป็นหลัก

ผันน้ำบางส่วนจากแม่กลองไปทางคลองท่าสาร-บางปลา ลงท่าจีนแล้วอัดน้ำเข้าคลองจินดา เพื่อโปรยน้ำมาให้เกษตรกรใช้ อีกทางน้ำที่ไหลมาตามแม่กลองจะอัดเข้าคลองดำเนินสะดวก ให้เกษตรกรได้ใช้เลี้ยงชีพ

แต่ความฝันนี้จะเป็นจริงได้แค่ไหน ต้องติดตามกันต่อไป...เพราะการศึกษายังไม่เสร็จสิ้น.

สะ–เล–เต

ทั้งที่เป็นพื้นที่มากไปด้วยน้ำท่า มีแม่น้ำ 2 สาย ท่าจีน แม่กลอง ขนาบข้าง ภายในมีคลองเล็กคลองน้อยเชื่อมต่อมากมาย แถมยังอยู่ใกล้แหล่งน้ำดิบ 2 เขื่อนใหญ่ยักษ์ อันดับ 1 เขื่อนศรีนครินทร์ และอันดับ 3 เขื่อนวชิราลงกรณ์ 29 ส.ค. 2560 10:39 29 ส.ค. 2560 10:43 ไทยรัฐ