วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข่าวดี! กรมเจ้าท่า ประกาศลดค่าตั๋วเรือโดยสารทุกชนิด เริ่ม 3 ก.ย.นี้

กรมเจ้าท่า ปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลมีราคาต่ำกว่า 25.01 บาท/ลิตร มีผลใช้บังคับวันที่ 3 ก.ย.นี้

วันที่ 29 ส.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 ก.ย. 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกอัตราราคาลิตรละ 24.69 บาท/ลิตร ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลมีราคาต่ำกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ใช้ราคาที่อยู่ในช่วงอัตราที่ 3 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร ดังนี้ เรือด่วนเจ้าพระยา (ธรรมดา) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8, 10, 12 บาท ตามระยะ สำหรับเรือด่วนพิเศษ (ธงส้ม) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาท เรือด่วนพิเศษ (ธงเหลือง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 บาท ส่วนเรือด่วนพิเศษ (ธงเขียว) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12, 19, 31 บาท ตามระยะ ในด้านเรือโดยสารในคลองแสนแสบ กำหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 บาทตามระยะทาง 

สำหรับอัตราค่าเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา แยกออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 บาท

กลุ่มที่สอง ประกอบด้วยเส้นทาง โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท กลุ่มที่สาม มี 1 เส้นทาง คือ สี่พระยา-คลองสาน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท กลุ่มที่สี่ ประกอบด้วยเส้นทาง พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน (สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท และกลุ่มสุดท้าย มี 1 เส้นทาง คือ ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท.

กรมเจ้าท่า ปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลมีราคาต่ำกว่า 25.01 บาท/ลิตร มีผลใช้บังคับวันที่ 3 ก.ย.นี้ 29 ส.ค. 2560 10:34 29 ส.ค. 2560 11:11 ไทยรัฐ