วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมใจเป็นจิตอาสา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม ชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

ทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภักดีที่ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน

จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคมศกนี้

และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่อาคารรับรองสนามเสือป่า ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานพระราชวังดุสิต และพื้นที่ใกล้เคียงและสมัครที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้นๆ

ต่างจังหวัดสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ สมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคือบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ในกรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ขวบ ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารคือสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่หมายเลขโทร. 1510 และ 1511 เวลา 08.30–16.30 น. และนอกเวลาราชการที่หมายเลขโทร. 1548.

“วีระชัย ฉัตรใบโพธิ์”

‘‘แจ๋วริมจอ’’
jaewrimjor@gmail.com

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม ชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ 29 ส.ค. 2560 09:07 29 ส.ค. 2560 09:07 ไทยรัฐ