วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตีกลับแผนล้างหนี้แสนล้าน! ขสมก.เตรียมโละทิ้งพนักงาน 2 พันคนปี 62

คมนาคม ตีกลับแผนฟื้นฟู ขสมก. หลังแบกหนี้อ่วมกว่า 1 แสนล้านบาท เหตุขาดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน สั่งทำใหม่ให้เสร็จภายใน 2 เดือน ขณะที่ ขสมก. เตรียมปลดพนักงานเก็บค่าโดยสาร 2 พันคนในปี 62 เดินหน้าของบปี 61 จ้างออกคนละ 1 ล้านบาท

นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมแผนจัดการบริหารหนี้สินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วานนี้ (28 ส.ค.) ว่า ขสมก.ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่ง ณ เดือน ม.ค. 60 มียอดหนี้รวม 103,598.543 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ให้รัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด 103,598.543 ล้านบาท

2.ให้รัฐรับภาระเฉพาะหนี้ที่เกิดมาจากนโยบายภาครัฐ 84,898.651 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) หรือเงินที่เกิดจากการตรึงค่าโดยสารอัตราต่ำกว่าต้นทุนตามนโยบายรัฐบาลเฉลี่ยคันละ 3,000 บาท/วัน และบริการรถเมล์ฟรี เฉลี่ยคันละ 10,000 บาท/วัน ซึ่งมีจำนวน 800 คัน/ปี และส่วนที่เหลืออีก 18,699.892 ล้านบาท ขสมก.จะรับภาระเอง และ 3.ให้รัฐรับภาระ PSO ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะปัจจุบัน ขสมก. มีต้นทุนสูงกว่ารายได้ โดยรัฐต้องรับภาระรวม 55,798.089 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 47,800.453 ล้านบาท ขสมก.จะรับภาระเอง

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าแผนฟื้นฟูดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในแนวทางแก้ปัญหาขาดทุน จึงขอให้ ขสมก.จัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วน รวมทั้งให้หาข้อสรุปต้นทุนการเดินรถมาตรฐานให้ชัดเจน เพราะ ขสมก.ต้องนำต้นทุนนี้มาใช้คำนวณวงเงินอุดหนุน ที่จะใช้ในแผนแก้ปัญหาหนี้สินในอนาคต นอกจากนี้ ยังขอให้ ขสมก.ปรับแก้แผนฟื้นฟูให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภายในองค์กร ที่จะต้องรวมแผนการป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วย

“ขสมก.ต้องทบทวนแผนฟื้นฟูใหม่ให้ชัดเจน เพราะแผนเดิมมีแค่หลักการ ยังไม่มีแผนปฏิบัติการ ที่ประชุมต้องการเห็นความชัดเจนเรื่องของรายได้ในอนาคต เพราะต้องแข่งขันกับเอกชนเต็มตัว หลังจากปรับบทบาทใหม่ และต้องมีแผนแก้ปัญหาขาดทุนว่าจะจัดการกับหนี้อย่างไร ซึ่งต้องนำผลสรุปเสนอที่ประชุมอีกครั้งภายใน 2 เดือน โดยบอร์ด ขสมก.ต้องเลือกว่า อยากได้แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้แบบไหน ตามแนวทางที่ 1, 2 หรือ 3 จากนั้นกระทรวงฯ จะพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่”

ด้านนายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวถึงแนวทางลดต้นทุนด้านบุคคลกรว่า ปัจจุบัน ขสมก.มีบุคคลกร 12,900 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งมีสัดส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4.8 คน/คัน ถือว่าสูงมาก ต้องลดให้เหลือ 2.4 คน/คัน ซึ่งตามแผนฟื้นฟูตั้งเป้าหมายที่จะลดพนักงานเก็บค่าโดยสารรวม 2000 คนในปี 62 โดยเตรียมเสนอขอจัดสรรงบ ประมาณปี 61 รวม 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเออร์รี่ รีไทร์ เฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาท ส่วนการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คันนั้น จะเริ่มกระบวนการเปิดประมูลใหม่แบบอี-บิดดิ้ง คาดว่า จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อให้ได้ผู้ชนะการประมูลรอบใหม่ภายในเดือน ต.ค.นี้ และน่าจะส่งมอบรถเมล์ได้บางส่วนภายในปีนี้.

คมนาคม ตีกลับแผนฟื้นฟู ขสมก. หลังแบกหนี้อ่วมกว่า 1 แสนล้านบาท เหตุขาดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน สั่งทำใหม่ให้เสร็จภายใน 2 เดือน ขณะที่ ขสมก. เตรียมปลดพนักงานเก็บค่าโดยสาร 2 พันคนในปี 62 เดินหน้าของบปี 61 จ้างออกคนละ 1 ล้านบาท 29 ส.ค. 2560 08:06 29 ส.ค. 2560 09:09 ไทยรัฐ