วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำนักการแพทย์ กทม.รับสมัครข้าราชการ 715 อัตรา

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ รวม 715 อัตรา ดังนี้ นายแพทย์ปฏิบัติการ 179 อัตรา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 9 อัตรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 339 อัตรา เภสัชกรปฏิบัติการ 35 อัตรา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 6 อัตรา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 4 อัตรา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 8 อัตรา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 11 อัตรา นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 5 อัตรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 27 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 23 อัตรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน 11 อัตรา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 50 อัตรา ยื่นใบสมัครที่สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบฯ ถึง 15 ก.ย. โทร.0-2224-9711.

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์... 29 ส.ค. 2560 02:32 29 ส.ค. 2560 02:33 ไทยรัฐ