วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทดลองลดความเร็ว ในเมืองเหลือ 50 กม.

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนได้เสนอให้ปรับลดความเร็วในเขตเมืองชั้นใน บริเวณหน้าโรงเรียน วัดและชุมชน จากที่ ก.ม.กำหนดไม่เกิน 80 กม./ชม.เป็น 50 กม./ชม. เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 77 เกิดจากรถยนต์ใช้ความเร็วเกินกว่า ก.ม.กำหนด โดยจะทดลองนำร่องหน้าโรงเรียนบูรณะ ระยะทาง 400 เมตร ทั้งนี้ได้ขอให้ทางเครือข่ายจัดทำเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม โดยเก็บสถิติความเร็วรถยนต์ในเส้นทางนำร่อง สถิติอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการ เหตุผลประกอบการชี้แจงให้รัดกุม ทั้งนี้เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทาง บช.น.จะประกาศออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรกำหนดความเร็วรถยนต์ ในเส้นทางนำร่องช่วงดังกล่าว จาก 80 กม./ ชม. เหลือ 50 กม./ชม. พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนรับทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการอีกครั้ง.

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนได้เสนอให้ปรับลดความเร็วในเขตเมืองชั้นใน บริเวณหน้าโรงเรียน วัดและชุมชน จากที่ ก.ม.กำหนดไม่เกิน 80 กม./ชม.เป็น 50 กม./ชม. 29 ส.ค. 2560 02:13 29 ส.ค. 2560 02:14 ไทยรัฐ