วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทพ.ศึกษา 3 แนวทาง ด่วน 2 หลังหมดสัญญา

วันที่ 28 ส.ค. ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดประชุมรับฟังความเห็น แนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด โดยนายวรวัสส์ วัสสานนท์ รองผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดำเนินโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 รวมถึงส่วนดี หลังสัญญาสิ้นสุด เดือน ก.พ.ปี 2563 โดยเปรียบเทียบกรณี กทพ.ดำเนินการเอง กรณีให้เอกชนร่วมลงทุน และกรณีให้เอกชนรายเดิมร่วมลงทุน ซึ่งการศึกษาเบื้องต้นทั้ง 3 แนวทาง พบว่ารายได้ค่าผ่านทางไม่ต่างกัน แต่ค่าดำเนินการต่างกัน ทั้งนี้จะศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเรื่องต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่าการลงทุน ความเสี่ยง โดยพิจารณาครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งการศึกษาจะแล้วเสร็จวันที่ 15 ก.ย.นี้ จากนั้นจะเสนอ กทพ.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.

วันที่ 28 ส.ค. ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดประชุมรับฟังความเห็น แนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด... 29 ส.ค. 2560 02:02 29 ส.ค. 2560 02:03 ไทยรัฐ