วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชบัณฑิตสัญจรปี 60

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจรปี 2560 เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย : การศึกษารอบแรกในการกำหนดแนวทางกลยุทธ์ (Thailand Reformation Direction : Strategic Coalignment Preliminary-Round) วันที่ 7 ก.ย.นี้ ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส โดย เวลา 09.00 น. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเรื่อง “อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการปฏิรูปครั้งนี้” เวลา 10.00-12.00 น. เสวนาเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย” วิทยากรประกอบด้วย ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, ศ.ดร.ผลิน ภู่เจริญ, ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี และเวลา 13.00-15.00 น. เสวนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อการก้าวทันสังคมไทยยุคปฏิรูป” โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี, รศ.สิวลี ศิริไล เป็นต้น.

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจรปี 2560 เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย : การศึกษารอบแรกในการกำหนดแนวทางกลยุทธ์ ... 29 ส.ค. 2560 01:22 29 ส.ค. 2560 01:24 ไทยรัฐ