วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุกจับรับเคลียร์เงิน - ตีเมืองขึ้นตำรวจ ? เปิดใจไขครหา ‘ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง'

ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองยังอยู่ภายใต้การปกครองระบอบทหาร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช., ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม หวังก่อร่างสร้างประเทศให้ปรองดองสามัคคี สลายทุกขั้วอำนาจสีทางการเมือง 

และสำหรับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้า คสช. ที่สร้างความฮือฮา มีผลงานเข้าตาโดดเด่น ส่งผลให้เจ้าของกิจการร้านค้า - สถานบันเทิง - ผับบาร์ เสียวสันหลัง - หวั่นเกรงกันไปทั่วทุกหัวระแหง คงต้องยกให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชปพ.ปค.) หลังถูกจัดทัพรวมกำลังลุยตรวจค้นสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียน สร้างความเดือดร้อนกระทบวงกว้าง  "ไทยรัฐ ออนไลน์" โดย Police community  ในครั้งนี้ ถือเป็นแขกรับเชิญรายแรกที่ให้เกียรติมาเยือนคอลัมน์เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ "นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ" ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

ผอ.รณรงค์ ทิพย์ศิริ ยินดีเปิดข้อมูลสัมภาษณ์ แจกแจง - ระบุชี้ชัด ถึงอำนาจโดยชอบธรรมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมไขข้อสงสัยทุกแง่มุมทำงาน - ปมความขัดแย้งตำรวจ งัดหลักฐานสถิติจับกุมดำเนินคดีจริง จับจริง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ !

แก้ปัญหาความเดือดร้อน จัดการเรื่องร้องเรียน ลุยจัดระเบียบสังคม

ก่อนอื่นต้องขอนำเสนอหน้าที่หลักของกรมการปกครองให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจก่อนว่า เราทำงานเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน บูรณาการงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545) โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ประกอบด้วยกำลังจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(1) กำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามได้ทั่วราชอาณาจักร จากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (2) กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จาก กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย จาก กองการสื่อสาร กรมการปกครอง


ทั้งหมดนี้ ประกอบกำลังขึ้นเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภารกิจการจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และภารกิจอื่นที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

การพนัน ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว ค้าประเวณี สถานบันเทิง ที่ถูกร้องเรียน จับได้หมด 

จุดประสงค์ของเราเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและสังคม ผ่านข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม ตามนโยบายสถานบริการสีขาว ต่อมาเมื่อมีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นชุดเฉพาะกิจตรวจ/จับสถานบริการที่ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว ตามที่ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) แจ้งขอสนับสนุนกำลัง

"นอกจากนี้เรายังสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและวาระแห่งชาติ จากการที่ประเทศไทยถูกลดระดับเป็น Tier3 ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึง ประเทศที่ไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามที่จะดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าว"

การดำเนินการตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจากประชาชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยกรณีการสืบสวนจับกุมสถานบริการนาตารีอาบอบนวดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นคดีสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับระดับขึ้นเป็น Tier2 Watch List ในปี พ.ศ. 2559" 

รวมไปถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ อาทิ การพนัน ยาเสพติด คดีความมั่นคง แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น หรือการอำนวยความเป็นธรรม ตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

ยืนยันไม่ทับซ้อน-ขัดขา หน้างานตำรวจ 

สำหรับการเข้าจับกุมที่ผ่านมา ไม่คิดว่าเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับตำรวจนะ เพราะกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) กำหนดชัดเจนให้การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ เรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมเติมให้เต็มจะดีกว่า ช่วยกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ประชาชนได้เห็นว่า เมื่อร้องเรียนความเดือดร้อนแล้ว สามารถพึ่งพาหน่วยงานของรัฐได้ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข

ทำงานตรงไป - ตรงมา ไม่หวั่นเกรงอิทธิพลมืด 

ทีมงานเราปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา มีเป้าหมายที่ชัดเจนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งมีการสั่งใช้จากผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายหรืออนุมัติสั่งใช้เป็นหนังสือ จึงทำให้ไม่กลัวว่าจะไปขัดขาใคร หรือต้องกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แต่อย่างใด ไม่ได้กลั่นแกล้งใคร เพราะทุกการร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนว่ากระทำผิด สร้างความเดือดร้อนกระทบส่วนรวม เราต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้สำเร็จด้วยดี มากกว่าไปนั่งเกรงกลัวอำนาจอิทธิพลใคร 

ปิดสถานบันเทิง ถาวร 5 ปี ทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวไม่ได้ 

โทษปิด 5 ปี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ผมคิดว่ายังไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวได้อย่างแท้จริง เนื่องจากแม้ว่าผู้ประกอบการ ที่กระทำผิดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษต้องปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี แต่ผู้ประกอบการยังสามารถย้ายไปประกอบกิจการที่อื่นได้ ซึ่งธุรกิจด้านสถานบันเทิงเป็นธุรกิจที่ได้กำไรมหาศาล และรวดเร็ว เปิดกิจการเพียงไม่นานก็สามารถคืนทุนให้ผู้ประกอบการได้แล้ว

ข้อเท็จจริง จับแล้วรับเคลียร์ (เงิน) - ทำงานตีเมืองขึ้นพื้นที่ ? 

การเข้าจับกุมทุกครั้งเรามีเอกสารหลักฐานชัดเจน รวมไปถึงรายละเอียดการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สถิติที่จะนำเสนอให้ดูคร่าวๆ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2560 ปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็กและการบังคับค้าประเวณีในสถานบริการ สถานประกอบการ โดยประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม

"ดำเนินการจับกุมจำนวน 38 คดี ในพื้นที่ 17 จังหวัด, ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ดูแล ผู้เป็นธุระจัดหาค้าประเวณี จำนวน 70 คน, ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 97 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สั่งการปิดสถานที่ที่มีการกระทำความผิด จำนวน 36 แห่ง" 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินของร้านที่เข้าไปจับกุมและได้รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ให้คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พิจารณาวินิจฉัย จำนวน 7 เรื่อง สถานะการดำเนินคดี ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว จำนวน 18 คดี ขอยืนยันว่ากรมการปกครองไม่เคยมีการรับเคลียร์อย่างที่มีการปล่อยข่าวออกไป 

บุกจับสถานบันเทิง ปิดแน่นอน 5 ปี มีสถิติชัดเจน

สถิติการเข้าจับกุมสถานบันเทิงที่ถูกร้องเรียน สถิติ ประจำปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 จับกุมดำเนินคดี สั่งปิด 5 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2558 - ปี 2560 จับกุมดำเนินคดีทั้งสิ้น 46 คดี ส่วนปิดร้าน 5 ปี อีก 26 คดี ทั้งหมดนี้มีหลักฐาน ร้านปิดจริง ดำเนินคดีจริง ซึ่งที่ผ่านมาไม่รู้สึกกังวลใดๆ ที่ถูกโจมตี เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่พวกเขากล่าวหากัน อย่างล่าสุดบุกจับอาบอบนวดนาตารี ท้องที่ห้วยขวาง ปปง.อายัดทรัพย์ไปแล้ว กว่า 800 ล้านบาท

เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ใหญ่แค่ไหนก็เคลียร์ไม่ได้ 

การดำเนินการในแต่ละครั้ง เมื่อได้รับข้อร้องเรียน จะมีการสืบสวนพิสูจน์ทราบจนชัดเจนว่าเป็นการกระทำผิดตามตัวบทกฎหมายใดทุกครั้ง จากนั้นจะมีการวางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และทำการตรวจ/จับกุมตามยุทธวิธีที่เป็นสากล รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายโดยเคร่งครัด ตลอดจนตรวจยึดพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการพิสูจน์ความผิด

"มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป้าหมายในแต่ละครั้งจะเป็นข้อร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อน หรือการแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือเป็นข้อสั่งการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และมีการอนุมัติสั่งใช้เป็นหนังสือ จึงทำให้ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ หรือมีการแทรกแซงให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ทราบดีของหมู่ผู้ประกอบการและสังคมว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง "เคลียร์ไม่ได้" โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ มีตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม ทุกคดีมุ่งหวังผลถึงชั้นศาล ให้ศาลสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้ เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่ใช่แค่จับให้เป็นข่าวเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้สามารถดูได้จากผลการดำเนินคดี ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจับกุมมา ศาลสามารถลงโทษได้ 100 % เต็ม

ทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจ - หน่วยงานอื่นๆ ไม่มีปัญหาติดขัดใดๆ

การบูรณาการร่วมกับตำรวจ หรือหน่วยงานต่างๆ ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด หากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งที่ผ่านมามีหลายกรณี (เคส) ที่เราบูรณาการร่วมกับตำรวจจนประสบผลสำเร็จด้วยดี เช่น กรณีช่วยเหลือผู้เสียหายชาวเมียนมา ที่ถูกกักตัวไว้เรียกค่าไถ่ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้บูรณาการร่วมกับตำรวจ ปคม. จับกุมคนร้าย จนสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายออกมาได้สำเร็จ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากทาง NGOs และสื่อมวลชนของประเทศเมียนมา มาแล้ว

***** และทั้งหมดนี้เป็นเพียงบทสัมภาษณ์ข้อมูลของเชิงลึก ชัดเจนทั้งด้านตัวเลขและรายละเอียดต่างๆ ที่ทาง ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นำเสนอออกมาให้เห็นกันแบบ "ไม่ต้องมโน" ....ส่วนข่าวลือ - เสียงเล่าว่าสารพัดหลายทิศทาง ครั้งต่อไปคงต้องเอาหลักฐาน งัดมาโชว์ตัวต่อตัว ป้องกันการป้ายสีให้หน่วยงานภาครัฐที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริงต้องเสื่อมเสีย ....

สำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนยัน ทำงานบูรณาการร่วมกันกับ "ตำรวจ" ได้เป็นอย่างดี มิได้มีปัญหาขัดขาอะไรใดๆ เพราะทั้งหมดทั้งปวงก็ทำเพื่อความถูกต้อง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยกันทั้งนั้น... 

Police community

ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองยังอยู่ภายใต้การปกครองระบอบทหาร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช., ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 28 ส.ค. 2560 16:24 28 ส.ค. 2560 20:38 ไทยรัฐ