วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมต.สำนักนายกฯ เชื่อสังคมไทยมีการพัฒนา เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ 4.0

รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดประชุม "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย" ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เชื่อสังคมไทยมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ปท.ระดับการพัฒนาสูง เข้าสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย" โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ทั้งนี้มี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ พล.อ.อ.วีรวิทย์ คงศักดิ์ พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ ศ.กีรติ บุญเจือ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นายสุวิทย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมวิชาการเรื่องหลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง แทบทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีจุดตั้งต้นที่คล้ายกัน คือการเอาจริงเอาจังกับเรื่องธรรมาภิบาลดังเช่น การปลูกฝังค่านิยม no tolerance for corruption ของท่านนายกรัฐมนตรี ลีกวนยู ซึ่งได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งพิสูจน์ชัดเจนว่า ธรรมาภิบาลมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งขนาดเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของประชากร ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความสนใจลงทุนจากต่างชาติ เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ

ในกรณีของประเทศไทยนั้นหลักธรรมาภิบาลยังเป็นหลักคิดหรือ mindset สำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในด้านการพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การปรับปรุงกลไกภาครัฐ การยกระดับ นวัตกรรมของประเทศ หลักคิดดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับทุกองค์ประกอบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย.

รมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดประชุม "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย" ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เชื่อสังคมไทยมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ปท.ระดับการพัฒนาสูง เข้าสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 28 ส.ค. 2560 11:12 28 ส.ค. 2560 11:20 ไทยรัฐ