วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มาคุยกันเรื่องการโพสต์ภาพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และสังคม สมควรกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหา และผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

ที่น่าเป็นห่วง คือ มีคนอีกจำนวนมากยังคงโพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แบบท้าทาย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 43 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีสาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่ที่มาตรา 28, 29, 30, 31, และ 32 ขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะมาตรา 32 ซึ่งมีปัญหามากที่สุดนะครับ

มาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม

กรณีที่มีปัญหาสอบถามเข้ามามาก คือ การโพสต์ภาพ ซึ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในภาพด้วยจะมีความผิดหรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการโพสต์ภาพครับ ว่าเป็นการโพสต์ภาพดังกล่าว โดยมีเจตนาต้องการแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่

หากเป็นการโพสต์ภาพ ซึ่งแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้โพสต์ต้องการจะสื่อให้เห็นบรรยากาศในงานเลี้ยง งานสังสรรค์ หรือมีข้อความประกอบให้เห็นเป็นอย่างอื่น ไม่มีเจตนา หรือมีคำบรรยายอันเป็นการชักจูงใจให้ผู้อื่นอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีแบบนี้ย่อมไม่เป็นความผิดครับ 

อย่างไรก็ตาม การโพสต์ภาพ ซึ่งแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีผู้พบเห็นและส่งข้อมูลไปยัง “ผู้รับแจ้งความนำจับ” ท่านอาจจะต้องเดือดร้อนที่จะต้องมาให้ปากคำต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสอบถามข้อมูล และเจตนาในการโพสต์ภาพดังกล่าว หากท่านไม่มีเจตนาในการชักจูงใจให้ผู้อื่นอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านย่อมพ้นผิดครับ แต่ถ้าหากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาแล้ว เห็นว่าท่านมีเจตนาไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม ท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การแจ้งเบาะแสให้แก่ ผู้รับแจ้งความนำจับ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้นั้น ตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๓ การจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กำหนดให้เงินสินบนรางวัลแก่ ผู้แจ้งความนำจับ ด้วย 

ดังนั้น จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับ ที่ท่านอาจจะถูกผู้ไม่ประสงค์ดีกลั่นแกล้ง หรือผู้ที่ต้องการสินบนรางวัลนำจับ นำภาพของท่านไปแจ้งต่อผู้รับแจ้งความนำจับ จนนำความเดือดร้อนมาสู่ท่าน และครอบครัวครับ ทางที่ดีควรงดถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือ เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Facebook : ทนายเจมส์ LK
 

ทนายเจมส์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มาคุยกันเรื่องการโพสต์ภาพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ... 28 ส.ค. 2560 10:36 28 ส.ค. 2560 10:53 ไทยรัฐ