วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครัวโลกคุ้ยถังขยะ

โดย สะ-เล-เต

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แถลงผลการสำรวจ Global Food Security Index หรือดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกในปี 2559 โดยดูปองท์ บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ อันดับ 1...มีข้อมูลน่าสนใจให้คนไทยต้องขบคิด

การสำรวจ 133 ประเทศทั่วโลก สหรัฐอเมริกา มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย ไอร์แลนด์ และ สิงคโปร์...ไทย อันดับที่ 51

เฉพาะในอาเซียน (ไม่รวมบูรไนดารุสซาลาม) สิงคโปร์ เป็นที่ 1 มาเลเซีย มีความมั่นคงเป็นอันดับ 2 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 มีลาวรั้งท้าย ดัชนีต่ำที่สุด

สิงคโปร์มีที่ดินทำกินน้อยนิด ทำไมถึงมีความมั่นคงด้านอาหารสูง การสำรวจเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัด ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้ข้อมูล ดูปองท์ใช้วิธีสำรวจจำนวนผู้คนที่ไปคุ้ยหาขยะตามท้องถนนมาเลี้ยงชีพ...กินความหมายรวมถึงคุ้ยอาหารจากถังขยะมากินประทังชีวิต และเก็บขยะไปขายเพื่อนำเงินไปซื้ออาหาร

หรือมองอีกนัย ประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหารต่ำ...ค่าอาหารแพงกว่ารายได้ของประชาชน

ประเทศที่คุยหนักคุยหนาจะเป็นครัวโลก...วันนี้มีความมั่นคงด้านอาหารแค่ไหน

ในเมื่อผลการสำรวจของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า สินค้าหมวดอาหารมีราคาเพิ่มขึ้น...คนจนสู้ไม่ไหว ต้องไปคุ้ยขยะตามท้องถนนมากขึ้น

และสาเหตุสำคัญที่เป็นเช่นนั้น มาจากคนไทยมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง เพราะถูกนายทุนกว้านซื้อ กว้านเช่าไปหมด

ดร.ภูมิศักดิ์ จึงเสนอให้รัฐบาลต้องลงมาคุมเข้มในหลายเรื่อง ตั้งแต่การคุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การสร้างพืชที่ต้านทานต่อโรคและแมลง ส่งเสริมทำการเกษตรผสมผสาน เน้นการปลูกพืชควบคู่ปศุสัตว์เพื่อเกื้อกูลกันในระบบ นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยหาเลี้ยงตัวเองได้

และควรมีกลไกเฝ้าระวังการเช่าที่ดิน ที่วันนี้มีนายทุนจีนและ ตะวันออกกลางแอบมาเช่ากันมากมาย จนมีผลทำให้คนไทยไม่มีที่ทำกิน ต้องออกไปคุ้ยถังขยะเลี้ยงชีพมากขึ้น.

สะ–เล–เต

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แถลงผลการสำรวจ Global Food Security Index หรือดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกในปี 2559 โดยดูปองท์ บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ อันดับ 1...มีข้อมูลน่าสนใจให้คนไทยต้องขบคิด 28 ส.ค. 2560 09:25 28 ส.ค. 2560 09:25 ไทยรัฐ