วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครัวโลกคุ้ยถังขยะ

โดย สะ-เล-เต

ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แถลงผลการสำรวจ Global Food Security Index หรือดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกในปี 2559 โดยดูปองท์ บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ อันดับ 1...มีข้อมูลน่าสนใจให้คนไทยต้องขบคิด

การสำรวจ 133 ประเทศทั่วโลก สหรัฐอเมริกา มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย ไอร์แลนด์ และ สิงคโปร์...ไทย อันดับที่ 51

เฉพาะในอาเซียน (ไม่รวมบูรไนดารุสซาลาม) สิงคโปร์ เป็นที่ 1 มาเลเซีย มีความมั่นคงเป็นอันดับ 2 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 มีลาวรั้งท้าย ดัชนีต่ำที่สุด

สิงคโปร์มีที่ดินทำกินน้อยนิด ทำไมถึงมีความมั่นคงด้านอาหารสูง การสำรวจเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัด ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้ข้อมูล ดูปองท์ใช้วิธีสำรวจจำนวนผู้คนที่ไปคุ้ยหาขยะตามท้องถนนมาเลี้ยงชีพ...กินความหมายรวมถึงคุ้ยอาหารจากถังขยะมากินประทังชีวิต และเก็บขยะไปขายเพื่อนำเงินไปซื้ออาหาร

หรือมองอีกนัย ประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหารต่ำ...ค่าอาหารแพงกว่ารายได้ของประชาชน

ประเทศที่คุยหนักคุยหนาจะเป็นครัวโลก...วันนี้มีความมั่นคงด้านอาหารแค่ไหน

ในเมื่อผลการสำรวจของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า สินค้าหมวดอาหารมีราคาเพิ่มขึ้น...คนจนสู้ไม่ไหว ต้องไปคุ้ยขยะตามท้องถนนมากขึ้น

และสาเหตุสำคัญที่เป็นเช่นนั้น มาจากคนไทยมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง เพราะถูกนายทุนกว้านซื้อ กว้านเช่าไปหมด

ดร.ภูมิศักดิ์ จึงเสนอให้รัฐบาลต้องลงมาคุมเข้มในหลายเรื่อง ตั้งแต่การคุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การสร้างพืชที่ต้านทานต่อโรคและแมลง ส่งเสริมทำการเกษตรผสมผสาน เน้นการปลูกพืชควบคู่ปศุสัตว์เพื่อเกื้อกูลกันในระบบ นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยหาเลี้ยงตัวเองได้

และควรมีกลไกเฝ้าระวังการเช่าที่ดิน ที่วันนี้มีนายทุนจีนและ ตะวันออกกลางแอบมาเช่ากันมากมาย จนมีผลทำให้คนไทยไม่มีที่ทำกิน ต้องออกไปคุ้ยถังขยะเลี้ยงชีพมากขึ้น.

สะ–เล–เต