วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มสนามบินภูเก็ต-เชียงใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของสนามบิน เชียงใหม่ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสนามบินแจ้งว่า ปัจจุบันสนามบินเชียงใหม่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคน/ปี แต่ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการมากถึง 10 ล้านคน ถือว่าเกินขีดความสามารถ ซึ่ง ทอท. แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายสนามบินเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาระยะที่ 1 คือระหว่างปี 59-68 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงทางขับ, ขยาย ลานจอดอากาศยาน, สร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่, ขยายอาคารรองรับ, หลุมจอด เป็นต้น เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ 18 ล้านคน/ปี ซึ่งจะรองรับได้ไปจนถึงปี 73 และพิจารณาแนวทางตามแผนแม่บทพัฒนาสนามบินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่เสนอว่า ควรสร้างสนามบินรองแห่งใหม่ขึ้นมา เพื่อผ่องถ่ายผู้โดยสารจากเชียงใหม่ โดยต้องอยู่ห่างจากเชียงใหม่ไม่เกิน 20 กม. และมีระบบถนนที่เชื่อมต่อได้สะดวก มีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้ 20-30 ล้านคน/ปี โดย กพท.เสนอให้ใช้พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาสนามบินภูเก็ตแออัด กพท.เสนอให้สร้างสนามบินรองเพิ่ม โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดพังงา ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ขอให้ ทอท.ไปปรับแผนการพัฒนาสนามบิน ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างสนามบินใหม่ รวมทั้งดูว่า ทอท.จะลงทุนสร้างสนามบินใหม่ทั้ง 2 แห่งเองด้วยหรือไม่ เพราะ ทอท. เป็นเจ้าของสนามบินเชียงใหม่และภูเก็ตอยู่แล้ว หากบอร์ด ทอท.พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพในการลงทุน ก็ต้องไปปรับแผนการลงทุนและทำแผนใหม่มาเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อเริ่มต้นทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการต่อไป.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความแออัดของสนามบิน เชียงใหม่ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) 28 ส.ค. 2560 07:39 28 ส.ค. 2560 07:39 ไทยรัฐ