วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ละสังขาร

ภาพของพระครูประยุตนวการ ฐานยุตฺโต (หลวงปู่แย้ม) เจ้าอาวาส วัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ที่ลูกศิษย์ถ่ายไว้ขณะอยู่วัด ก่อนจะละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชรา ที่ รพ.ธนบุรี 1 สิริอายุ 102 ปี 7 เดือน 22 วัน 79 พรรษา นับเป็นพระเกจิที่มีอายุยืนถึง 5 แผ่นดิน.

ภาพของพระครูประยุตนวการ ฐานยุตฺโต (หลวงปู่แย้ม) เจ้าอาวาส วัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ที่ลูกศิษย์ถ่ายไว้ขณะอยู่วัด ก่อนจะละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชรา ที่ รพ.ธนบุรี 1 สิริอายุ 102 ปี 7 เดือน 22 วัน 79 พรรษา... 28 ส.ค. 2560 03:23 28 ส.ค. 2560 03:23 ไทยรัฐ