วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.แตะเบรกกรมเจ้าท่า เดินเรือประตูน้ำ-บางลำพู,ทับซ้อนเดินเรือคลองโอ่งอ่าง กทม.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมเจ้าท่าได้ทำหนังสือประสานมายัง กทม.ขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ บริเวณคลองโอ่งอ่าง ช่วงประตูน้ำ-บางลำพู เพื่อจัดทำเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ และพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยขอให้ กทม.ปรับปรุงคลอง และทำท่าเทียบเรือตามเส้นทางการเดินเรือ เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำ สะพานหัวช้าง สะพานเจริญผล ตลาดโบ๊เบ๊ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ และบางลำพู ซึ่ง กทม.ยังไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ อีกทั้ง เกรงว่าจะทับซ้อนกับโครงการที่ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการ คือการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จึงได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังกรมเจ้าท่าว่า ขอชะลอโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริเวณคลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นคลองโบราณ กทม.มีโครงการปรับภูมิทัศน์เชิงอนุรักษ์ อีกทั้งมีแผนที่จะนำเรืออีแปะมาเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หากมีเรือเครื่องยนต์มาเดินเรือในคลองอาจจะไม่สอดคล้องกัน ขณะเดียวกันคลองโอ่งอ่างได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ดังนั้น กรมเจ้าท่าจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าก่อน หากคณะกรรมการฯเห็นชอบ จึงจะหารือถึงรายละเอียด การเดินเรือเพื่อคมนาคมอีกครั้ง

สำหรับโครงการปรับปรุงคลองโอ่งอ่างของ กทม. แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1 ตั้งแต่ช่วงสะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิตย์ ระยะทาง 750 เมตร 2 ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตย์ถึงป้อมมหากาฬ ระยะ 1 กม. และในระยะที่ 3 ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงป้อมพระสุเมรุ ระยะ 1.3 กม. รวมระยะทางการปรับปรุงคลองโอ่งอ่าง 3 ระยะ 3.5 กม.

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมเจ้าท่าได้ทำหนังสือประสานมายัง กทม.ขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ บริเวณคลองโอ่งอ่าง ช่วงประตูน้ำ-บางลำพู เพื่อจัดทำเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ... 28 ส.ค. 2560 00:29 28 ส.ค. 2560 00:29 ไทยรัฐ