วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดถนนอรุณอมรินทร์ 2 ช่อง 1 ก.ย.นี้ "กรมอู่-แยกศิริราช"

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขณะนี้แผนงานสะสม 69.73% ผลงานสะสม 19.75% ช้ากว่า แผน-49.98% ปริมาณงานที่ดำเนินการ ได้แก่ บริเวณกองเรือเล็ก งานเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 16 ต้น ทำได้จำนวน 13 ต้น คงเหลือ 3 ต้น ยังดำเนินการไม่ได้ งานเสาเข็มเจาะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 12 ต้น ทำได้ 4 ต้น อยู่ชิดรางรถไฟและผิวจราจรเดิม ให้ผู้รับจ้างเสนอมาตรการ ป้องกันความเสียหายและผลกระทบการจราจร และบันไดขึ้น-ลง อยู่ในผิวจราจรเดิม ให้ผู้รับจ้างเบี่ยงการจราจรบริเวณคลองวัดระฆังถึงกรมอู่ทหารเรือ งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 เมตร ความยาว 219.50 เมตร ทำได้ 154 เมตร บ่อพัก จำนวน 27 บ่อ ทำได้ 15 บ่อ งานวางท่อประปา ความยาว 300 เมตร ทำได้ 48 เมตร ส่วนบริเวณกรมอู่ทหารเรือ ขณะนี้ได้ตั้งแบริเออร์ถนนอรุณอมรินทร์จากหน้ากรมอู่ทหารเรือถึงแยกศิริราช เพื่อเจาะเสาเข็มในวันที่ 1 ก.ย.60 โดยจะปิดช่องจราจร 2 ช่องจราจร เหลือ 2 ช่องจราจร ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบเพื่อหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขณะนี้แผนงานสะสม 69.73% ผลงานสะสม 19.75% ช้ากว่าแผน-49.98% 28 ส.ค. 2560 00:27 28 ส.ค. 2560 00:27 ไทยรัฐ