วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ หน่วยพระราชทาน-จิตอาสา ขุดลอกคลองบางเขน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2560

วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทาน ได้แก่ สำนักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


วันนี้ร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นในคลองบางเขน เขตจตุจักร และกีดขวางทางระบายน้ำในคลอง ซึ่งมีความยาว 2,200 เมตร เพื่อเปิดทางระบายน้ำทำให้น้ำไหลเวียนได้อย่างคล่องตัว และร่วมกันเก็บขยะ ตัดต้นไม้และถางหญ้าที่ขึ้นรกในสองฝั่งคลองบางเขน หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วน้ำในคลองไม่เน่าเหม็น ทำให้สุขอนามัยโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่จะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนในชุมชนอีกด้วย ภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองสวยงามสะอาด ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษที่จะมาทำอันตรายต่อคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ประชาชนในชุมชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยกันรักษาลำคลองให้สวยงามไม่ทิ้งขยะลงในลำคลองอีก


นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมการเก็บเมล็ดปอเทืองแห้งและการเตรียมแปลงสำหรับปลูกต้นปอเทือง ซึ่งให้ดอกเป็นสีเหลือง เป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ (ศอส) ในวันนี้อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14–31 สิงหาคม 60 28 ส.ค. 2560 00:07 28 ส.ค. 2560 00:12 ไทยรัฐ