วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.ชี้ดึงชื่อเข้าเครดิตบูโร ต้องศึกษาให้รอบคอบ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ กยศ.จะต้องออกกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและติดตามการชำระเงิน และเบื้องต้น กยศ. ก็ได้กำหนดหน่วยงานที่จะต้องไปขอข้อมูลของผู้กู้ยืมกยศ. แล้ว เช่น สำนักงานประกันสังคม เพราะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จะทำให้ทราบถึงสถานที่ทำงานของผู้กู้, กรมบัญชีกลาง ซึ่งดูแลกลุ่มข้าราชการและกรมสรรพากร ซึ่งจะปรากฏฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอิสระ เป็นต้น

ทั้งนี้ กยศ.จะทำความเข้าใจกับองค์กร นายจ้าง และหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบนำส่งเงินชำระหนี้ และเมื่อได้ข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็แจ้งนายจ้างให้ทราบ และนายจ้างถึงจะหักเงินได้ของผู้กู้ยืมเงินส่งให้กรมสรรพากรเพื่อชำระหนี้คืน สำหรับแนวโน้มการชำระเงินคืนของผู้กู้ยืมในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาดีขึ้นมาก เนื่องจากผู้กู้ยืมเห็นความสำคัญของการคืนเงิน และตระหนักว่าเงินที่กู้ยืมไปนั้นจะต้องใช้คืน เพื่อประโยชน์สำหรับผู้กู้รายอื่นๆ ส่วนเรื่องการนำชื่อผู้ไม่ชำระหนี้เข้าสู่เครดิตบูโรนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการพูดถึง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การจะดำเนินการใดต้องศึกษาให้รอบคอบก่อน.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้... 27 ส.ค. 2560 23:59 27 ส.ค. 2560 23:59 ไทยรัฐ