วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

ภูเขาเปลือกมะพร้าวสูงท่วมรถบรรทุก ที่เชียงใหม่ เทศบาลแก้ปัญหาทำปุ๋ย

ภูเขาเปลือกมะพร้าว สูงท่วมรถบรรทุก เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบุ คนเชียงใหม่กินมะพร้าว เหลือเปลือกมะพร้าววันละ 10 ตัน ต้องนำเปลือกมะพร้าวมาทำปุ๋ยหมัก ช่วยประหยัดค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะถึงเดือนละเกือบ 3 หมื่น

วันที่ 27 ส.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในสวนหลวงล้านนา ร.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้นำรถบรรทุกลำเลียงเปลือกมะพร้าวที่ไปรับมาตามตลาดสดและบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเทกองไว้เพื่อเตรียมนำมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามโครงการคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการว่าจ้างบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะ ซึ่งมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ลูกมะพร้าว เปลือกทุเรียน และเศษสับปะรด มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์แจกจ่ายให้กับประชาชน

ด้านนายอัสนีย์ บูรณุปกรณ์ เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระยะหลังทั้งคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมรับประทานมะพร้าวน้ำหอมมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะจากเปลือกมะพร้าว และลูกมะพร้าว ที่ส่วนมากมาจากตลาดสดและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เฉลี่ยวันละประมาณ 10 ตัน หากการกำจัดโดยการเผาก็จะใช้เวลานาน และทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ส่วนการกำจัดด้วยการนำไปฝังกลบจะต้องใช้งบประมาณการกำจัดตันละ 900 บาท เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล ดำเนินการเก็บเปลือกมะพร้าวจากตลาดร้านค้า โดยมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นลูกมะพร้าว เปลือกทุเรียน และเศษสับปะรด มาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บริเวณสวนหลวงล้านนา ร.9 เมื่อได้ปุ๋ยหมักก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน และใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเชียงใหม่ ทำให้ประหยัดเงินค่ากำจัดขยะถึงเดือนละ 3 หมื่นบาท

เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกมะพร้าวต้องใช้ระยะเวลาการทำค่อนข้างนาน เนื่องจากเปลือกมะพร้าวและลูกมะพร้าวดิบย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลาในการทำปุ๋ยหมักนานกว่า 6 เดือน ซึ่งตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เก็บเปลือกมะพร้าวตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ทุกวัน แล้วมากองไว้ทำปุ๋ยหมักที่สวนหลวงล้านนา ร.9 ทำให้กลายเป็นกองภูเขาเปลือกมะพร้าว ซึ่งประเมินว่ากองเปลือกมะพร้าวทั้งหมดมีนำหนักมากกว่า 500 ตัน อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลนครเชียงใหม่อยากประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะประเภทเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดรถไปจัดเก็บถึงที่.