วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนเลยร่วมบวช‘ต้นเชียงใหญ่’ ไม้มงคล 1ใน 65 ไม้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 (คลิป)

ชาวเลย จัดพิธีบายศรีบวช "ต้นเชียงใหญ่" อายุหลายร้อยปี ขนาด 40 คนโอบ ที่ได้รับคัดสรรเป็น 1 ใน 65 ต้นไม้ใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เปรียบดั่ง “ร่มโพธิ์ไทร” ของประชาชนชาวไทย...

วันที่ 27 ส.ค.60 ที่ริมแม่น้ำเลย ตำบลชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผวจ.เลย เป็นประธานงานเฉลิมฉลอง รุกขมรดกแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และพิธีบายศรีบวชต้นไม้ (ต้นเชียงใหญ่) อายุหลายร้อยปี ขนาด 40 คนโอบ สูงกว่า 40 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ธ ผู้เปรียบดั่ง “ร่มโพธิ์ไทร” ของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายสำฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรม จ.เลย หน.ส่วนราชการร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดสรรต้นไม้ใหญ่จากทั่วประเทศ ให้เหลือเพียงจำนวน 65 ต้น จากสถานที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ธ ผู้เปรียบดั่ง “ร่มโพธิ์ไทร” ของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาต้นไม้เหล่านี้ และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีต้นไม้นั้นๆ ตั้งอยู่

"ต้นเชียงใหญ่ ต.ชัยพฤกษ์ จ.เลย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 ต้นไม้ทั่วประเทศ ให้เป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่า นับเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติต้นเชียงใหญ่ ที่ชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ต้นเชียงใหญ่ต้นนี้อยู่ในตระกูลต้นผึ้ง เป็นไม้เนื้ออ่อนขนาดใหญ่ มีลำต้นสมบูรณ์ พูพอนแผ่ปีกกว้างค้ำต้นตรง สูงตระหง่านแข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขา แตกใบเขียวชอุ่ม นอกจากจะให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเยือนแล้ว ผึ้งหลวงยังได้มาอาศัยทำรังจำนวนมากอยู่ตามกิ่งก้านบนยอดสูง อายุของต้นเซียงอยู่ระหว่าง 150-200 ปี ขนาด 40 คนโอบ เส้นรอบวง 22 เมตร โดยประมาณ สูงกว่า 40 เมตร นับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเลย และอยู่ใกล้แม่น้ำเลย เป็นมรดกทางธรรมชาติที่บอกเล่าเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในชุมชนได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผ่านต้นไม้ในแต่ละภูมิภาค ดังนั้นทุกคนในท้องถิ่นต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี้ให้แก่ลูกหลานในชุมชนให้ได้รู้คุณค่าและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนเป็นมรดกของท้องถิ่น มรดกของแผ่นดินสืบต่อไป".

ชาวเลย จัดพิธีบายศรีบวช "ต้นเชียงใหญ่" อายุหลายร้อยปี ขนาด 40 คนโอบ ที่ได้รับคัดสรรเป็น 1ใน 65 ต้นไม้ใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เปรียบดั่ง “ร่มโพธิ์ไทร” ของประชาชนชาวไทย.. 27 ส.ค. 2560 16:24 28 ส.ค. 2560 14:29 ไทยรัฐ