วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พีระศักดิ์' เผย สนช.เตรียมแบ่งฝ่ายแจงศาล รธน.ปมปล่อยผีผู้ตรวจอยู่ยาว

"พีระศักดิ์" เผยจ่อตั้ง กมธ.3 ฝ่ายถกร่าง พ.ร.บ.กสม. ชี้ สนช.เตรียมแบ่งฝ่ายแจงศาล รธน.หลังปล่อยผีผู้ตรวจฯ อยู่ยาว ระบุ 31 ส.ค.นี้ ถกร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 61

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 36 สนช.ที่ได้เข้าชื่อให้วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ สนช.มีมติไม่เซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ขณะนี้ ทั้ง สนช.ฝ่ายเสียงข้างมาก และ 36 สนช. ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยต้องคุยกันเพื่อมอบหมายตัวแทนฝ่ายละ 1 คน เพื่อไปชี้แจงเหตุผลต่อศาลในวันที่ 30 ส.ค.นี้ ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดตามที่ 36 สนช.ยื่นคำร้องจริงเนื้อหาในส่วนที่ศาลชี้ว่าขัดจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่จะไม่ตกไปทั้งฉบับ เพราะถือว่าเป็นร่างที่ผ่าน สนช.แล้ว ดังนั้นสนช.คงต้องหารือในกรณีดังกล่าวต่อไป เนื่องจากข้อบังคับการประชุม สนช.ไม่ได้มีทางออกในกรณีนี้ไว้ แต่ส่วนตัวคิดว่า คงจะนำสิ่งที่ศาลชี้กลับเข้ามาให้ที่ประชุม สนช.แก้ไขร่างให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยต่อไป ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นบรรทัดฐานกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่รอการพิจารณา เพราะหากการพิจารณาในฉบับอื่นมีประเด็นขัดแย้ง ก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เหมือนกับกรณีนี้ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ที่สมาชิกมีสิทธิเข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ว่า กฎหมายมีเนื้อหาขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังกฎหมายผ่าน สนช.ว่า ถือเป็นภาพดีที่เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญในการยุติข้อขัดแย้งกัน

นายพีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติ 4 ต่อ 2 แย้งเนื้อหาสถานะของ กสม.ชุดปัจจุบัน หลัง สนช.มีมติให้เซตซีโร่ทั้งคณะในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กสม.นั้น เมื่อ สนช.ได้รับคำร้องอย่างเป็นทางการก็จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช.เพื่อขอมติตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จำนวน 11 คนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ สนช.จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2561 หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยภาพรวมมีการปรับลดงบตามรายกระทรวงเล็กน้อย และไปเพิ่มไว้ในงบกลางแทน

"พีระศักดิ์" เผยจ่อตั้ง กมธ.3 ฝ่ายถกร่าง พ.ร.บ.กสม. ชี้ สนช.เตรียมแบ่งฝ่ายแจงศาล รธน.หลังปล่อยผีผู้ตรวจฯ อยู่ยาว ระบุ 31 ส.ค.นี้ ถกร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 61 27 ส.ค. 2560 13:21 27 ส.ค. 2560 15:00 ไทยรัฐ