วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ลงพื้นที่ 'สระแก้ว' จันทร์นี้ ร่วมพิธีสถาปนา 'ร.21 พัน 2 รอ.'

นายกฯ เตรียมร่วมพิธีสถาปนาครบรอบปีที่ 67 "ร.21 พัน 2 รอ." ที่ จ.สระแก้ว ก่อนมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรให้ 4 สหกรณ์

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 28 ส.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเดินทางไปตรวจราชการ ที่ จ.สระแก้ว โดยจะออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า ไปยังจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน 2 รอ.) เพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 67 ของ ร.21 พัน 2 รอ. จากนั้นเวลา 10.30 น. นายกฯ และคณะจะเดินทางไปยัง ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อพักรับประทานอาหาร ก่อนจะเดินทางไปยังโรงแรมอินโดจีน ต.บ้านใหม่หนองไทร เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าของ จ.สระแก้ว ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวาระการประชุมคือ ติดตามความคืบหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว และการลงทุนของภาคเอกชน และแนวโน้มการลงทุน รวมถึงข้อเสนอการบริหารงานศุลกากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

จากนั้นเวลา 13.00 น. นายกฯ และคณะจะออกเดินทางไปยังสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.โคกสูง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ก่อนจะรับฟังบรรยายจากเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่องผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 เพื่อนำที่ดินมาจัดตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยนายกฯ จะรับชมวีดิทัศน์ของ ส.ป.ก. ต่อมา นายกฯ จะมอบสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกรให้แก่ประธานสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.โคกสูง สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.อรัญประเทศ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.วัฒนานคร และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.วังน้ำเย็น

จากนั้นนายกฯ จะมอบบ้านจำลองและปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ อ.โคกสูง จำนวน 7 ราย พร้อมพบปะประชาชน และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ จากนั้นนายกฯ จะเยี่ยมชมบ้านต้นแบบที่อยู่อาศัยพร้อมเปิดปุ่มสวิตช์เพื่อสูบน้ำบาดาล และเยี่ยมชมครูในพื้นที่แปลงรวม ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 16.20 น. สำหรับการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ถือเป็นการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคเกษตร ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 3,342 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ โดยสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐจากการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโคกสูง และผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน ให้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จำนวนทั้งสิ้น 117 ราย แบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรอีก 5 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์รวมกัน เช่น ถนน สระน้ำ พื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น

นายกฯ เตรียมร่วมพิธีสถาปนาครบรอบปีที่ 67 "ร.21 พัน 2 รอ." ที่ จ.สระแก้ว ก่อนมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรให้ 4 สหกรณ์ 27 ส.ค. 2560 12:34 27 ส.ค. 2560 13:06 ไทยรัฐ