วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้รัฐล้อมคอกลักตัด "เทียนทะเล"

พื้นที่ชายฝั่งทะเลถือเป็นแหล่งรวมทรัพยากรล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้....!

หากไม่ร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้จากภัยธรรมชาติและการรุกทำลายจากน้ำมือมนุษย์ ไม่ช้าคงถูกผลาญจนหมดไป วันนี้ชาวบ้านหมู่ 3-5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด จึงกำลังตื่นตัวรักษา “ต้นเทียนทะเล” ให้คงอยู่

ด้วยปัจจัยเป็นไม้มีค่าประเภทหนึ่ง นิยมนำไปประดับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกิน และประดับบารมีเจ้าของบ้านอีกด้วย คล้ายๆกับ บอนไซ หรือ ต้นไม้แคระ ที่มีราคาแพง

แต่จากข้อมูลประมาณ 1-2 เดือนมานี้ พบว่ามีขบวนการลักตัดไม้ชนิดนี้ออกอาละวาดอย่างหนักในพื้นที่เกาะช้างและเกาะอื่นๆ จนถึงป่านนี้ยังไม่สามารถจับกุมมาดำเนินคดีได้

ล่าสุด นายกำพล ขุนสนธิ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต.เกาะช้างใต้ หลังจากได้รับแจ้งต้นเทียนทะเลขนาดใหญ่ถูกลักลอบตัดไปจำนวนหลายต้น จึงรวมพลังคนท้องถิ่นเพื่อการเฝ้าระวัง

เริ่มต้นจาก นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายก อบต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด และชาวบ้านร่วมเดินทางไปตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหาย พบว่าถ้านำไปขายได้จะมีมูลค่าหลายแสนบาท

ที่สำคัญชาวบ้านแจ้งด้วยว่ายังพบร่องรอยลักลอบตัดต้นเทียนทะเลในพื้นที่ป่าชายเลนอีกหลายแห่ง จากความห่วงใยที่เกิดขึ้นนี้ จึงนำเรื่องเข้าประชุมในเวทีประชาคมหมู่บ้าน

โดยในวงประชุมต่างเห็นด้วยกับการขอแรงเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้ และป่าชายเลน ได้เข้มงวดกวดขันและลงพื้นที่หาข่าวจับกุมตัวให้ได้โดยเร็ว ก่อนที่ต้นเทียนทะเลมีค่าจะหมดจากป่าชายเลนแห่งนี้

ประการสำคัญ “ต้นเทียนทะเล” ดังกล่าว จัดเป็นพันธุ์ไม้ชนิดที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน โดยเฉพาะบนเกาะช้างและเกาะอื่นๆที่อยู่รายล้อม

ดีที่ จนท.ขานรับเมื่อวัวหายแล้วล้อมคอกสกัดไม่ให้ถูกผลาญจนลูกหลานไม่มีให้เห็นอีกต่อไป...!

วรโชติ ระลึกชอบ

พื้นที่ชายฝั่งทะเลถือเป็นแหล่งรวมทรัพยากรล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้....! หากไม่ร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้จากภัยธรรมชาติและการรุกทำลายจากน้ำมือมนุษย์ ไม่ช้าคงถูกผลาญจนหมดไป วันนี้ชาวบ้านหมู่ 3-5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง 27 ส.ค. 2560 10:42 27 ส.ค. 2560 10:42 ไทยรัฐ