วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช.มองนายกฯ ไปสหรัฐฯ ทำตปท.ยอมรับ ฝากบอกทรัมป์กระตุ้น ศก.

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความเห็นของประชาชนต่อการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ เผยส่วนมาก ปชช.เห็นว่าทำให้ต่างชาติยอมรับ อยากให้หารือทรัมป์ ด้านความร่วมมือ ศก.การลงทุนในไทย ฝากบอก ปธน.สหรัฐฯ ทำ ศก.โลกให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2560 สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความเห็นของประชาชน ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเดินทางเยือน ไม่เกิน 5 วัน ขึ้นอยู่กับภารกิจที่จะหารือพูดคุย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการเยือนสหรัฐฯ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,146 คน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1) ประชาชนคิดอย่างไร? กับการจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในครั้งนี้
อันดับ 1 เป็นการสร้างความเชื่อมั่น มากขึ้น 77.23%
อันดับ 2 ช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 68.41%
อันดับ 3 มีนโยบายผลักดันเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 61.95%
อันดับ 4 ถูกจับตามองจากหลายฝ่าย ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 57.59%
อันดับ 5 ขอให้นายกฯ และทีมงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งนี้ 54.62%


2) ประโยชน์ ที่จะได้รับจากการไปเยือนสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ 79.14%
อันดับ 2 ผู้นำได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยนโยบายต่างๆ ร่วมกัน 72.95%
อันดับ 3 ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น 70.24%
อันดับ 4 ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศ เป็นที่รู้จักมากขึ้น 58.64%
อันดับ 5 ได้แนวทางในการทำงาน พัฒนาประเทศ 56.28%


3) เรื่องที่ประชาชนอยากให้พูดคุยกับผู้นำสหรัฐฯ คือ
อันดับ 1 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนในไทย 73.47%
อันดับ 2 สถานการณ์ทางการเมืองของไทย 70.68%
อันดับ 3 การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน 69.46%
อันดับ 4 การท่องเที่ยวในไทย ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 66.06%
อันดับ 5 ขอให้มีการสนับสนุน ผลักดันประเทศในกลุ่มอาเซียน 59.77%


4) สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกผู้นำสหรัฐฯ คือ
อันดับ 1 กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้น 72.60%
อันดับ 2 เป็นผู้นำที่ดี ไม่แบ่งแยก ไม่แทรกแซง 67.36%
อันดับ 3 เน้นความสงบสุข ไม่อยากให้เกิดสงคราม 64.66%

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความเห็นของประชาชนต่อการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ เผยส่วนมาก ปชช.เห็นว่าทำให้ต่างชาติยอมรับ อยากให้หารือทรัมป์ ด้านความร่วมมือ ศก.การลงทุนในไทย ฝากบอก ปธน.สหรัฐฯ ทำ ศก.โลกให้ดีขึ้น 27 ส.ค. 2560 09:37 27 ส.ค. 2560 09:46 ไทยรัฐ