วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ขุดลอกคลองตาเปีย แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขุดลอกคูคลองตาเปีย บรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม.

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทาน ได้แก่ สำนักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันขุดลอกคูคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 14-31 ส.ค. 2560

ทั้งนี้ได้ร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ในคลองตาเปีย เป็นวันที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร ความยาวประมาณ 2,900 เมตร ตลอดจนเก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองฯ โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ A พื้นที่ B ความยาวพื้นที่ละ 1,000 เมตร และพื้นที่ C มีความยาว 900 เมตร

นอกจากนี้ ที่โรงเรียนราชดำริ ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ (ศอส.) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย 

จากการที่ฝนตกเมื่อวานนี้ ได้ทำให้พื้นดินกลายเป็นโคลนเลนเฉอะแฉะ รวมทั้งอากาศที่ร้อนจัด กำลังพลและประชาชนจิตอาสามีความยากลำบากในการทำงานอยู่พอควร แต่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะร่วมกันในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย น้ำในคลองตาเปียใสสะอาดยิ่งขึ้น ไหลคล่องตัว ปราศจากวัชพืช กีดขวาง มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขุดลอกคูคลองตาเปีย บรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. 26 ส.ค. 2560 20:32 26 ส.ค. 2560 20:43 ไทยรัฐ