วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนพอใจจัดครม.สัญจรโคราช ชี้ได้ฟังปัญหาประชาชน นำไปแก้ให้ตรงจุด

"สวนดุสิตโพล" เผยคน พอใจครม.สัญจรที่โคราช ชี้เป็นการลงพื้นที่ติดตามโครงการ รับฟังปัญหาประชาชน นำข้อมูลไปปรับปรุงการทำงาน แก้ไขให้ตรงจุด ส่วนปัตตานี-ยะลา เป็นจังหวัดที่อยากให้จัดครม.สัญจรครั้งต่อไป...

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,101 คน จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.นำคณะลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับประชาชน และติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ พบว่า 1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับการลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา อันดับ 1 เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ 69.75%, อันดับ 2 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิด ได้พบปะ พูดคุย 63.49% และอันดับ 3 ถูกมองว่าเป็นการลงพื้นที่หาเสียง หยั่งเสียงประชาชน 53.86%

2. "ผลดี" ที่ได้จากการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา อันดับ 1 ประชาชนได้ใกล้ชิด ซักถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ 68.03%, อันดับ 2 นายกฯ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ รับรู้ปัญหาจากคนในพื้นที่โดยตรง 67.76% และอันดับ 3 บรรยากาศในจังหวัดคึกคัก กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด 62.03%

3. "ความคาดหวัง" ต่อการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา อันดับ 1 นำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการทำงาน แก้ปัญหาได้ตรงจุด 76.02%, อันดับ 2 มีการอนุมัติโครงการ นำงบประมาณมาสนับสนุนในพื้นที่ 64.12% และอันดับ 3 สร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 54.04%

4. ความพึงพอใจต่อการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 61.58% เพราะ รัฐบาลได้รับฟังปัญหาจากประชาชน เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ มีความคึกคัก สร้างสีสัน ฯลฯ, อันดับ 2 พอใจมาก 15.17% เพราะทำให้จังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุน กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งทำงาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ฯลฯ, อันดับ 3 ไม่ค่อยพอใจ 12.44% เพราะระยะเวลาสั้น ประชาชนยังมีปัญหาอีกมาก เกิดความวุ่นวายในพื้นที่ ฯลฯ และอันดับ 4 ไม่พอใจ 10.81% เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ เป็นเพียงการสร้างกระแสทางการเมือง หาเสียง แก้ปัญหาไม่ได้จริง ฯลฯ

5. "3 จังหวัด" ที่ประชาชนอยากให้ไปประชุม ครม.สัญจรครั้งต่อไป อันดับ 1 ปัตตานี 33.79%, อันดับ 2 ยะลา 33.07% และอันดับ 3 เชียงใหม่ 22.11%.

"สวนดุสิตโพล" เผยคน พอใจครม.สัญจรที่โคราช ชี้เป็นการลงพื้นที่ติดตามโครงการ รับฟังปัญหาประชาชน นำข้อมูลไปปรับปรุงการทำงาน แก้ไขให้ตรงจุด ส่วนปัตตานี-ยะลา เป็นจังหวัดที่อยากให้จัดครม.สัญจรครั้งต่อไป... 26 ส.ค. 2560 13:35 26 ส.ค. 2560 13:51 ไทยรัฐ