วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนช็อปสินค้าจากชายแดนใต้ จัดที่ตลาด อ.ต.ก. ส่งเสริมรายได้เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาด อ.ต.ก. ขนทัพสินค้าเกษตรคุณภาพจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่ายให้ชาวกรุงเทพฯ ได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 3 ก.ย.นี้ ..

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน ของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพมหานคร ว่า พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของไทย ที่มีผลิตผลการเกษตร สินค้าพื้นเมือง และสินค้าท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ที่มีคุณภาพและมาตรฐานหลากหลาย แต่ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน และต่อเนื่องถึงทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดกิจกรรมของดีจากชายแดนใต้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้พี่น้องชายแดนใต้ โดยกิจกรรมของดีจากชายแดนใต้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2551 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการจัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงครั้งที่ 10

สำหรับกิจกรรมของดีจากชายแดนใต้ครั้งที่ 10 จะเป็นการรวบรวมสินค้าคุณภาพ ราคาพิเศษ อาทิ สินค้าแปรรูป งานหัตถกรรมจากชาวบ้าน จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มารวบรวมไว้ ให้ประชาชนที่สนใจได้จับจ่ายภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง อย่างเมนู ปลากุเลา ไก่กอ และ ข้าวมันไก่เบตง ใบไม้สีทอง ผลไม้สด ลองกอง ทุเรียน รวมถึงผักพื้นเมือง และกิจกรรมสาธิต การทำหัตถกรรม การแสดงศิลปะพื้นเมือง ฯลฯ

ทางด้าน นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รับรู้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้า ยังได้มีโอกาสพบปะกับชาวบ้านและเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม และหัตถกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าภายในงานยังจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกอีกด้วย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 3 ก.ย.นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตลาด อ.ต.ก. ขนทัพสินค้าเกษตรคุณภาพจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่ายให้ชาวกรุงเทพฯ ได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 3 ก.ย.นี้ .. 26 ส.ค. 2560 12:51 26 ส.ค. 2560 15:49 ไทยรัฐ