วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้ามพลาด! 'ไทยไฟท์' เดินหน้าเปิดหลักสูตรป.โท บริหารการกีฬา

“ไทยไฟท์ จับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผุดหลักสูตรปริญญาโทการจัดการกีฬาสื่อและบันเทิง” หวังต่อยอดผลิตบุคลากรเพื่อมาบริหารทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ...

วันที่ 26 ส.ค.60 “เสี่ยมด” นพพร วาทิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด เปิดเผยถึงการร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้ง สถาบัน KMITL THAI FIGHT ACADEMY OF SPORTS AND MEDIA MANAGEMENT โดยมีแนวความคิดนำเอาการศึกษา, นวัตกรรม, วัฒนธรรม และกีฬามาผนวกเข้าด้วยกัน ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการผลิตบุคลากรเพื่อมาบริหารทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งทางสถาบันและ บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด ได้รวมพัฒนาหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง เพื่อรู้จักการสร้างแบรนด์เกี่ยวกับกีฬาให้มีคุณค่า และรู้จักการบริหารการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสร้างบุคลากรให้รู้จักการบริหาร เพื่อเป็นที่ต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจกีฬามากขึ้น

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จํากัด กล่าวเสริมว่า การจัดตั้งสถาบัน Thai Fight Academy มีเจตนารมณ์นำเอา การศึกษา, นวัตกรรม, วัฒนธรรม และกีฬามาผนวกเข้าด้วยกัน ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการผลิตบุคลากร เพื่อมาบริหารจัดการทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการผลิตบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างแบรนด์ ขององค์กร ให้เป็นที่รู้จักและให้เป็นที่ยอมรับต่อวงการ ดังนั้น การสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่า ถือเป็นสิ่งใหม่ของวงการศึกษา เพราะในยุคไทยแลนด์ 4.0 แบรนด์ที่มีคุณภาพย่อมพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้

การที่ไทยไฟท์ประสบความสำเร็จสามารถสร้างแบรนด์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จนกลายเป็นแบรนด์ชาติ เพราะการบริหารจัดการด้านมาร์เก็ตติ้งและการจัดการด้านสื่ออย่างถูกวิธี ดังนั้น ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง รู้จักการทำมาร์เก็ตติ้ง รู้จักการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าในการหารายได้ และมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกันกับหลักสูตรการบริหารการจัดการ ก็คือ ให้รู้จักและเข้าใจกับคำว่า “Sports manship” หรือ “น้ำใจนักกีฬา” เพื่อที่จะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคมอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการกีฬา สื่อ และบันเทิง โทร. 0-2329-8000 ต่อ 6378, 6379 ทางเว็บไซต์ที่ www.fam.kmitl.ac.th หรือส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2329-8111 ทางเว็บไซต์ที่ www.kmitl.ac.th 

“ไทยไฟท์ จับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผุดหลักสูตรปริญญาโทการจัดการกีฬาสื่อและบันเทิง” หวังต่อยอดผลิตบุคลากรเพื่อมาบริหารทางด้านกีฬาอย่างมีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ... 26 ส.ค. 2560 10:41 26 ส.ค. 2560 11:33 ไทยรัฐ