วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สจล.ติงต่อมอเตอร์เวย์ 2 ชั้น ทางยกระดับกระทบชุมชน

วันที่ 25ส.ค. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายสุพจน์ ศรีนิล ผู้ช่วยอธิการบดี สจล. กล่าวในการประชุมแสดงความเห็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 7 ตั้งแต่ช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า การก่อสร้างทางยกระดับส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเสาตอม่ออยู่ในคลองระบายน้ำติดมอเตอร์เวย์ ซึ่งใช้เป็นที่ระบายน้ำฝน นอกจากนี้ ยังพบว่าจุดสิ้นสุดทางยกระดับ กม.18 ซึ่งเลยทางเข้า สจล. และจุดเชื่อมต่อถนนฉลองกรุงและถนนอ่อนนุช ทางเชื่อมชุมชนโดยรอบซึ่งไม่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ สจล.ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆดำเนินงานให้เหมาะสมที่สุด.

ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายสุพจน์ ศรีนิล ผู้ช่วยอธิการบดี สจล. กล่าวในการประชุมแสดงความเห็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 7 26 ส.ค. 2560 00:45 26 ส.ค. 2560 00:45 ไทยรัฐ