วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขานรับนายกฯสั่งคุมร้านเหล้ารอบ ม.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้หน่วยงานทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองควบคุมสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอย่างจริงจังนั้น เป็นเรื่องน่ายินดีและต้องขอบคุณนายกฯที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ถือได้ว่าเป็นนโยบายระดับชาติที่ทุกคนต้องตระหนัก ที่ผ่านมามาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อควบคุมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถใช้ได้ผลเต็มที่ เพราะสถานประกอบการเป็นคนในพื้นที่ อาจเกิดความเกรงใจซึ่งกันและกัน แม้มีการรณรงค์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับมาเปิดใหม่ ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีการเปิดร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาอบายมุข.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้หน่วยงานทั้งตำรวจ ทหาร 26 ส.ค. 2560 00:01 26 ส.ค. 2560 00:01 ไทยรัฐ