วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.แก้ประมงผิดกฎหมายจับดำเนินคดีแล้ว 83 คดี

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทช.ในฐานะหน่วยปฏิบัติการหลักของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. หน่วยงานที่มีกำลังทางเรือในการปฏิบัติงานในทะเล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ และบังคับใช้กฎหมายในทะเลได้ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และ ทช. และได้รับมอบหมายจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้ปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครอง ตรวจตรา ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ที่เรียกว่าไอยูยู ฟิชชิ่ง โดยตนได้รับมอบหมายจาก น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดี ทช. ให้เป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการฯ ซึ่งระหว่างปลายปี 2559-ปี 2560 ทช.ได้นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ประจำการอยู่ในสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 23 จังหวัดชายทะเล ออกปฏิบัติงานจำนวน 56 ลำ ลาดตระเวนจำนวน 109 ครั้ง ได้ตรวจสอบเรือกว่า 551 ลำ ดำเนินคดีไปแล้วจำนวน 83 คดี ได้ผู้ต้องหา 75 คน

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ทช. กล่าวว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา สำนักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้ร่วมลาดตระเวนและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายไปกว่า 12 ครั้ง ได้ตรวจสอบเรือจำนวน 69 ลำ ดำเนินคดีจำนวน 8 คดี ได้ผู้ต้องหา 8 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นเรืออวนรุน เรือประมงขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหาย แก่ทรัพยากรทางทะเลมากที่สุด.

นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทช.ในฐานะหน่วยปฏิบัติการหลักของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. 25 ส.ค. 2560 23:56 25 ส.ค. 2560 23:56 ไทยรัฐ