วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน จ.นครสวรรค์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน ที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรดิน รวมทั้งได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ของในหลวง ร.9 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

วันที่ 25 ส.ค. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัด นครสวรรค์ว่า พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจดิน จำแนกดิน ภาพปัญหาและการจัดการดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการดินต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรดิน และใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดพิพิธภัณฑ์ดิน ที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรดิน รวมทั้งได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ของในหลวง ร.9 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ 25 ส.ค. 2560 23:45 26 ส.ค. 2560 00:22 ไทยรัฐ