วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พีทีทีจีซี" จับมือยักษ์ญี่ปุ่น ทุ่มทุน 3.5 หมื่นล้านลงหลักปักฐานในอีอีซี

นายสุพัฒพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทซันโย เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และบริษัทโตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทโตโยต้า จำกัด ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัท จีซี โพลิออลส์ จำกัด ทำการผลิตและจัดจำหน่ายโพลีออลส์ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตโพลียูรีเทนและโพลีออลส์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

“การร่วมกันจัดตั้งบริษัทจีซี โพลิออลส์ จำกัด ครั้งนี้ เพื่อทำให้พีทีทีจีซีสามารถเดินหน้าลงทุนในโครงการปิโตรเคมีในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้อย่างครบวงจร โดยจะใช้เงินลงทุนรวม 35,000 ล้านบาทในโครงการผลิตโพลีออลส์ ปีละ 130,000 ตันและพียู ซิสเต็มส์ 20,000 ตันต่อปี เริ่มก่อสร้างโครงการในเดือน ก.ย.นี้ และจะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในปี 2563 โดยคาดว่าจะสร้างรายได้จากการจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออกรวมกัน ปีละ 10,000 ล้านบาท”

สำหรับการลงทุนครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญทำให้พีทีทีจีซีก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือเอส-เคิฟส์เพื่อทำให้ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสามารถต่อยอดการทำธุรกิจไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของพีทีทีจีซี โดยโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกจังหวัดระยอง ซึ่งพีทีทีจีซีจะถือหุ้นในสัดส่วน 82.1% ซันโยเคมิคอลถือหุ้น 14.9% โตโยต้า ทูโชฯ ถือหุ้น 3%.

นายสุพัฒพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัทซันโย เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด 25 ส.ค. 2560 23:25 25 ส.ค. 2560 23:25 ไทยรัฐ