วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาคม เปิดใช้ 'ทางลอดพัทยากลาง' ส่งเสริมท่องเที่ยว ลดจราจรติดขัด

"อาคม" กดปุ่มเปิดใช้ "ทางลอดพัทยากลาง" ระยะทาง 1.9 กม. หลัง ทช.เทงบ 837 ล้านบาท ก่อสร้างให้เมืองพัทยา หวัง บรรเทาการจราจรติดขัด รับมือนักท่องเที่ยวพัทยา 1 ล้านคนต่อปี ดัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า พัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 1 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในตัวเมืองพัทยา โดยเฉพาะแยกพัทยากลาง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแยกหลักที่นำเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยา จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. มาดำเนินการก่อสร้างทางลดระดับบริเวณแยกพัทยากลาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร และการขนส่ง อุโมงค์ทางลอดจะเริ่มเปิดให้ให้ใช้อย่างเป็นทางการ ในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม นี้

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทางลอดพัทยากลาง ใช้งบประมาณประจำปี 2557-2560 วงเงินในการก่อสร้าง 837.441 ล้านบาท ระยะทางความยาวรวม 1.9 กิโลเมตร มีความยาวของช่วงหลังคาปิดทางลดระดับ 420 เมตร โดยภายในทางลดระดับ มีช่องจราจรทั้งไป-กลับรวม 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ส่วนภายนอกทางลดระดับมีช่องจราจรไป-กลับรวม 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร

อย่างไรก็ตาม ลอดพัทยากลางนั้น จะช่วยลด ปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยา ตลอดจนส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่จะสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัย ขณะเดียวกัน ยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นส่วนช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจมีการเติบโตมาก นอกจากนี้ บริเวณด้านบนของทางลดระดับ ได้จัดให้มีการตกแต่งภูมิทัศน์บนเกาะกลาง พร้อมประติมากรรมปลาโลมา ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพัทยาด้วย.

"อาคม" กดปุ่มเปิดใช้ "ทางลอดพัทยากลาง" ระยะทาง 1.9 กม. หลัง ทช.เทงบ 837 ล้านบาท ก่อสร้างให้เมืองพัทยา หวัง บรรเทาการจราจรติดขัด รับมือนักท่องเที่ยวพัทยา 1 ล้านคนต่อปี ดัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโต 25 ส.ค. 2560 22:24 25 ส.ค. 2560 22:32 ไทยรัฐ