วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จันทบุรีน่าห่วง อ.ขลุง น้ำป่าทะลักท่วม เตือนระวังหางเลขพายุฮาโตะ

น้ำท่วมที่จันทบุรียังน่าห่วง ที่ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง ยังวิกฤติน้ำจากที่สูงเอ่อล้นคลองเวฬุ ทำชาวบ้านได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หมู่บ้านในสวนผลไม้ ขณะที่ จว.เตือนเฝ้าระวัง อิทธิพลของพายุ ฮาโตะ ไปจนถึงวันที่ 28 ส.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันใน 5 ตำบลของ อ.มะขาม และ 3 ตำบลของ อ.ขลุง กับอีก 1 ตำบลของ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลอง ตามสวนผลไม้บางแห่ง ยังมีน้ำเอ่อท่วม รอการระบายลงคลองตามธรรมชาติ หลังจากตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ มีฝนตกเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักมาก โดยเฉพาะที่ อ.แก่งหางแมว วัดปริมาณน้ำฝนได้ 146.3 มม. จนทำให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ ส่วน อ.มะขาม ปริมาณน้ำฝน 26.5 มม. และ อ.ขลุง ไม่มีรายงานฝนตก

ส่วนที่หมู่ 9 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง ซึ่งยังเป็นอีกตำบลที่ยังวิกฤติอยู่ น้ำป่าที่ไหลมาจากบ้านตกพรม คลองสะพานหิน น้ำตกคลองมะกอก และคลองสะโทย ไหลสมทบกับคลองเวฬุเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในสวนผลไม้ประมาณ 50 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 30-60 ซม. ถนนบางสายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ คอสะพานบ้านตกบก ม.9 ถูกกระแสน้ำพัดชำรุด ต้องปิดเส้นทางหวั่นเกิดอันตราย ซึ่งจุดที่วิกฤติทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำใกล้คลองเวฬุ ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมเป็นประจำ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ อบต.วังสรรพรส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร.ได้เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว

โดย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จ.จันทบุรี ได้รายงานเบื้องต้น มีพื้นที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยในเขต อ.มะขาม 5 ตำบล คือ ต.มะขาม หมู่ 1 - หมู่ 10, ต.อ่างคีรี หมู่ 1, 2, 4, 5, 6, ต.ปัถวี หมู่ 1 - หมู่ 12, ต.ฉมัน หมู่ 1- หมู่ 5, ต.วังแซ้ม หมู่ 3, 9, 10, 11 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,640 คน 1,1880 ครัวเรือน / อ.ขลุง 4 ตำบล คือ ต.ตรอกนอง หมู่ที่ 1, ต.ตกพรหม หมู่ที่ 1, 2, 4, 5 ต.มาบไพ หมู่ที่ 1 – หมู่ 6, ต.วังสรรพรส หมู่ที่ 1 – หมู่ 9 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 495 คน 155 ครัวเรือน /อ.แก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว 5 หมู่บ้าน ส่วนความเสียหายทางด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณูปโภค ยังอยู่ระหว่างรอการสำรวจ

ทั้งนี้ จ.จันทบุรี ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ สิ่งสาธารณูปโภค ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาคมสันนิบาตเทศบาล จ.จันทบุรี และภาคเอกชนจิตอาสา ยังคงนำอาหารกล่อง เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตมอบให้กำลังใจ ปลอบขวัญผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัด ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลของพายุฮาโตะ ต่อไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จ.จันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039 – 325139.

น้ำท่วมที่จันทบุรียังน่าห่วง ที่ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง ยังวิกฤติน้ำจากที่สูงเอ่อล้นคลองเวฬุ ทำชาวบ้านได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หมู่บ้านในสวนผลไม้ ขณะที่ จว.เตือนเฝ้าระวัง อิทธิพลของพายุ ฮาโตะ ไปจนถึงวันที่ 28 ส.ค.นี้... 25 ส.ค. 2560 20:18 25 ส.ค. 2560 20:44 ไทยรัฐ