วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

On somebody’s instructions

เรื่อง คำแนะนำ หรือ instructions จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไร คนไทยชอบใช้ ...✘...instructions about how to do something จะให้ถูกต้องจะต้องใช้กับ preposition ‘on’ ครับ...✔... instructions on how to do something เช่น คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องดูการเรืองแสงในบทต่อไป You will find instructions on how to see ultraviolet fluorescence light in the next chapter.

เมื่อจะบอกว่า ให้ทำตามคำแนะนำ ฝรั่งมักจะใช้กริยา follow นะครับ Press enter and follow the on–screen instructions. กด enter และทำตามคำแนะนำที่อยู่บนจอ หลายครั้งท่านจะพบว่า instruction (ที่ไม่มี s) ไปขยายนำหน้าคำนามนะครับ เช่น instruction book, instruction manual หรือ instruction leaflet ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วใช้ไม่เป็น โทรศัพท์มาด่าที่บริษัท พนักงานขายจึงแนะนำว่า Please read the instruction leaflet carefully. กรุณาอ่านแผ่นพับคำแนะนำอย่างละเอียดนะคะ

ทำตามคำแนะนำใช้ follow แต่ถ้าให้คำแนะนำ ใช้กริยา give ครับ พนักงานใหม่หลายคนข้ามหัวผู้จัดการไปพบกับมิสเตอร์เจอราร์ด (Gerard) ประธานบริษัท มิสเตอร์เจอราร์ดจึงไปพูดในที่ประชุมว่า ต่อไปนี้ห้ามใครมารบกวนแกอีก Mr. Gerard gave instructions that he was not to be disturbed.

โดยคำแนะนำของใครใช้ on somebody’s instructions สื่อถึง having been told by someone to do something เช่น On John’s instructions, his wife refused to serve Hugo. เพราะจอห์นสั่งไว้ เมียของจอห์นจึงไม่ให้บริการฮิวโก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

เรื่อง คำแนะนำ หรือ instructions จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไร คนไทยชอบใช้ ...✘...instructions about how to do something จะให้ถูกต้องจะต้องใช้กับ preposition ‘on’ ครับ...✔... instructions on how to do something 25 ส.ค. 2560 10:33 25 ส.ค. 2560 12:58 ไทยรัฐ