วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดหุ้นดึงพลังงานทางเลือก สร้างสีสันนักลงทุนในประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อเปิด โอกาสให้บริษัทพลังงานต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้สะดวกมากขึ้น ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาระดมทุนทั้งผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนจะต้องมีฐานะและคุณสมบัติตามที่กำหนด อาทิ หากเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET) จะต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี ส่วนตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) 2 ปี เป็นต้น

“ธุรกิจพลังงานทางเลือกมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานลม ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง และยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนในระยะยาว โดยนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2558-2579 ที่ได้วางเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไว้สูงถึง 30.10% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศภายในปี 2579”

ขณะที่ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในตลาด หลักทรัพย์ และตลาด mai รวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท จากจำนวน 541 โครงการ รวมทั้งยังมีโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ.

ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อเปิด โอกาสให้บริษัทพลังงานต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้สะดวกมากขึ้น ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาระดมทุนทั้งผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ 25 ส.ค. 2560 08:34 25 ส.ค. 2560 08:34 ไทยรัฐ