วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกหนี้กยศ.สยองสรรพากรไล่ล่าหักเงิน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ.2560 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ก.ค.60 แต่ในระหว่างนี้ กยศ.จะไม่นำกฎหมายใหม่ใช้ในทันที เพราะยังต้องเตรียมทั้งในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลของพนักงานจากบริษัทเอกชน ส่วนราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน เนื่องจากกรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับเงินจากการชำระหนี้ของลูกหนี้ กยศ.คาดว่าไม่เกินไตรมาสแรกปีหน้า กรมสรรพากรถึงจะเริ่มหักได้ ทั้งนี้ กฎหมายใหม่ได้กำหนดให้กรมสรรพากรมีหน้าที่รับเงินจากบริษัท ห้างร้านเอกชน รวมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยให้หักภาษีจากพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างที่มีหนี้ค้างกับ กยศ.เป็นรายเดือนทุกเดือนจนกว่าหนี้จะหมด ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ยืมเงิน กยศ.ไปใช้เรียนเฉลี่ยรายละ 100,000 บาท จะต้องผ่อนส่งเดือนละ 1,200 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนัก แต่ในกรณีที่มีเงินกู้สูงกว่านี้ ภาระในการชำระหนี้ต่อเดือนก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันกองทุนมีผู้กู้ยืม 5,284,309 ราย ประกอบด้วย ผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้น 670,772 ราย ผู้กู้ที่ อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3,411,822 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาและปลอดหนี้ 1,151,520 ราย และอื่นๆ (เสียชีวิต/ทุพพลภาพ) 50,135 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 553,492 ล้านบาท โดยปี 58 กองทุนได้รับชำระหนี้ 18,318 ล้านบาท ปี 59 ได้รับชำระหนี้ 21,419 ล้านบาท และในปี 60 คาดการณ์ว่าจะได้รับชำระหนี้ประมาณ 25,000 ล้านบาท และหลังจากกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ในปี 61 คาดว่าจะชำระหนี้ กยศ. ประมาณ 30,000 ล้านบาท ส่วนผู้กู้ยืมที่ได้รับหมายศาลไม่ต้องกังวลขอให้ไปตามที่ศาลนัดหมายเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ.2560 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ก.ค.60 25 ส.ค. 2560 08:22 25 ส.ค. 2560 08:22 ไทยรัฐ