วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมโรงเหล็กใช้ของโละจีน

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยหลังสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยเข้าพบว่า ได้หารือกับสมาคมฯถึงการผลิตเหล็กในประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยตนจะดูแลทั้งการผลิตของนักลงทุนไทย และต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ซึ่งสมาคมฯมีความห่วงใยในเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยทั้งระยะสั้น กลาง และยาว โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นคิดเป็น 70% ของการผลิตในประเทศ กล่าวว่า ได้หารือถึงปัญหากรณีการตั้งโรงงานเหล็กเส้นในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นลักษณะการนำเครื่องจักรมือ 2 จากโรงงานเหล็กเส้นของจีนที่ถูกปิดตัวลงมาดำเนินการ ล่าสุดมีอยู่ 3-4 ราย และกำลังจะเกิดเพิ่มขึ้นอีก หากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อโรงงานในไทย จึงได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการตั้งโรงงานที่เข้มงวดในเรื่องของมลภาวะ และเน้นเทคโนโลยีที่สอดรับอุตสาหกรรมกับ 4.0

“ประเทศจีนมีแผนที่ลดกำลังผลิตเหล็กเส้นส่วนเกินในประเทศ ด้วยการสั่งปิดโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยและก่อมลพิษขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้ปิดแล้ว 710 แห่ง แต่ปรากฏว่ามีการนำเครื่องจักรมือ 2 จากโรงงานเหล่านี้มาตั้งในไทย 3-4 แห่ง ที่จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี กำลังผลิตแห่งละ 300,000 ตันต่อปี ทำให้เหล็กเส้นในประเทศล้นตลาด รมว.อุตสาหกรรมจึงได้สั่งให้มีการตั้งคณะทำงานมาแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นต้น และจะนำกลับมาหารือหลักเกณฑ์ดำเนินการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า”.

ได้หารือกับสมาคมฯถึงการผลิตเหล็กในประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยตนจะดูแลทั้งการผลิตของนักลงทุนไทย และต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ซึ่งสมาคมฯมีความห่วงใยในเรื่องนี้ 25 ส.ค. 2560 08:19 ไทยรัฐ