วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดฟิน! เวิลด์แบงก์ปรับจีดีพีไทย 3.5%

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารโลกได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวในอัตรา 3.5% จากระยะเดียวกันของปีก่อน จากการประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัว 3.2% ขณะที่คาดการณ์ว่าปี 2561 จะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องที่อัตรา 3.6% ทั้งนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของรายได้ภาคเกษตรหลังภาวะภัยแล้ง ขณะที่การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2560 ขยายตัวที่อัตรา 3.7% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้โดยภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ที่ 10% ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะทำให้เศรษฐกิจโตได้เกิน 4% แต่ต้องมีการแก้ไขข้อติดขัดเชิงโครงสร้างในเรื่องคุณภาพการศึกษา การเปิดเสรีภาคบริการ และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่จากอุปสรรคด้านทักษะแรงงาน เทคโนโลยี ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งภาครัฐควรเร่งแก้ไขปัญหา

ขณะที่แผนแม่บท 20 ปี ที่มุ่งจะยกระดับไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่อัตรา 3.5% ทุกปีนั้น ถือเป็นการเติบโตที่ช้าเกินไป เพราะอาจต้องใช้เวลาถึง 23 ปี ถึงจะเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ ดังนั้น จะต้องเร่งสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานพร้อมปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น “ที่ผ่านมาเราใช้งบประมาณ 5% ของจีดีพีในการดูแลด้านการศึกษา แต่ประสิทธิผลยังน้อยกว่าที่คาดการณ์และด้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค”.

ธนาคารโลกได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวในอัตรา 3.5% จากระยะเดียวกันของปีก่อน จากการประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัว 3.2% ขณะที่คาดการณ์ว่าปี 2561 จะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องที่อัตรา 3.6% 25 ส.ค. 2560 08:16 25 ส.ค. 2560 08:17 ไทยรัฐ