วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่ง 50 เขตสำรวจตัด-แต่งต้นไม้บังป้าย,ไฟจราจร

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ขอความร่วมมือจัดเก็บป้ายโฆษณาและตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 4 พ.ค. 2560 พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหมายให้ สจส.ประสานเขตแต่ละพื้นที่ตรวจสอบ และเร่งแก้ไขป้ายโฆษณา ต้นไม้บดบังสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจากการตรวจสอบของ สจส.พบว่าตามถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนทางลัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการบดบังการมองเห็นจากต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดการฝ่าฝืนกฎจราจร ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการจราจร การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานจราจร ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตสำรวจ จัดเก็บป้ายโฆษณา และตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจร โดยให้มีการรายงานผลทุกๆเดือน.