วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่ง 50 เขตสำรวจตัด-แต่งต้นไม้บังป้าย,ไฟจราจร

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ขอความร่วมมือจัดเก็บป้ายโฆษณาและตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 4 พ.ค. 2560 พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหมายให้ สจส.ประสานเขตแต่ละพื้นที่ตรวจสอบ และเร่งแก้ไขป้ายโฆษณา ต้นไม้บดบังสัญญาณไฟจราจร ซึ่งจากการตรวจสอบของ สจส.พบว่าตามถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนทางลัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการบดบังการมองเห็นจากต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร เกิดการฝ่าฝืนกฎจราจร ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการจราจร การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานจราจร ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตสำรวจ จัดเก็บป้ายโฆษณา และตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเครื่องหมาย และสัญญาณไฟจราจร โดยให้มีการรายงานผลทุกๆเดือน.

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ขอความร่วมมือจัดเก็บป้ายโฆษณาและตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังเครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร 25 ส.ค. 2560 00:01 25 ส.ค. 2560 00:01 ไทยรัฐ