วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ธนบุรี" ชวนเลือกซื้อ ตลาดนัดของมือสอง

ภาพจาก Google Maps

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแนวทางประชารัฐ เรื่อง “ประเทศไทย ไร้ขยะ” โดยประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยกันลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด การนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (ขยะหอม) และกำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดมือสองเพื่อลดปริมาณขยะตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) จึงขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้ามือสองได้ในวันที่ 29 ส.ค. เวลา 10.00 น. บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวน สาธารณะ โทร.0-2465-0025 ต่อ 5624 และ 5625.

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแนวทางประชารัฐ เรื่อง “ประเทศไทย ไร้ขยะ” โดยประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยกันลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด 24 ส.ค. 2560 23:58 25 ส.ค. 2560 01:54 ไทยรัฐ