วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมมนาแผนแม่บท "ขนส่งทางอากาศ"

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาได้แก่ บริษัท เอ เอ็ม พี คอนซัลแตนท์ จำกัด มาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการบูรณาการการ พัฒนาการขนส่งทางอากาศ ธุรกิจการบิน และธุรกิจสนับสนุนต่างๆ ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานให้ชัดเจน.

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สมุทรปราการ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 24 ส.ค. 2560 23:49 24 ส.ค. 2560 23:49 ไทยรัฐ