วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งสมาร์ทมาร์เกต สนามหลวง 2 กทม.

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 (สำนักงานตลาด) 

พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานตลาดกำหนดเปิดตัวโครงการ สมาร์ทมาร์เกต 4.0 ในวันที่ 26 ส.ค. ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ซึ่งจะนำร่องเป็นตลาดแรก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน ซึ่งผู้ค้าทุกท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง นำไปสู่การประกอบการค้าที่ดีขึ้น รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านระบบแอพพลิเคชั่นนี้ได้ง่าย รวดเร็ว และถึงมือผู้ซื้อได้สะดวก ตอบโจทย์สังคมของผู้สูงวัยในอนาคต ตลอดจนนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจของผู้ค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน.

พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานตลาดกำหนดเปิดตัวโครงการ สมาร์ทมาร์เกต 4.0 ในวันที่ 26 ส.ค. ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) 24 ส.ค. 2560 23:33 25 ส.ค. 2560 01:41 ไทยรัฐ