วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

DNA ขายโครงการอาคารชุดตึกช้างให้เสี่ยปอ เจ้าของร้านทองออโรร่า 32.31 ล.

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ขายโครงการอาคารชุดตึกช้างให้ 'เสี่ยปอ' หรือ ประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม เจ้าของร้านทองออโรร่า พร้อมเพิ่มทุนบริษัท บัน เพื่อขยายธุรกิจเบเกอรี่เพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60 อนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สิน โครงการอาคารชุดตึกช้าง รวมมูลค่าทรัพย์สิน 32.31 ล้านบาทให้แก่ นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม หรือ เสี่ยปอ ประธานกรรมการบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด เจ้าของร้านทองออโรร่า เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคารทหารไทย และลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นชอบให้บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (DRL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด (DRV) ถือหุ้น 99.99% ขณะที่ DRV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทนั้นดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท จากเดิมที่ 100 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 5 แสนหุ้น พาร์หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม โดย DRV จะใช้สิทธิเพิ่มทุน จำนวน 2 แสนหุ้น มูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 3 แสนหุ้นนั้น จะเสนอขายให้แก่ นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ในราคาหุ้นละ 133.3333 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่บวกกับส่วนเพิ่มจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท และจะเข้ามาถือหุ้นใน DRL จำนวน 20% ขณะที่ DRV จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 80%

สำหรับ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ DRL จะนำไปใช้เสริมสภาพคล่อง และมีเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยที่ DRL มีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้น และต้องการเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องสำหรับแผนธุรกิจที่วางไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้ยกเลิกการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ 69.50% ในบริษัท บัน จำกัด หรือ BUN ซึ่งจะจำหน่ายให้แก่ นายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล คิดเป็นเงิน 120 ล้านบาท เนื่องจากผู้ซื้อได้ขอชะลอการลงทุน หลังจากได้ทำการสอบทานรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินแล้ว พบว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/60 ไม่เป็นไปตามการประเมินในเบื้องต้น ซึ่งผู้ซื้อเห็นว่า ราคาที่ได้ตกลงกันไว้สูงเกินไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ปัจจุบัน บัน ซึ่งดำเนินธุรกิจเบเกอรี่ บัน มีความจำเป็นต้องหาเงินลงทุนเพื่อเงินทุนหมุนเวียน และการขยายการลงทุนตามแผนธุรกิจที่วางไว้ จึงอนุมัติให้ บัน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท จากเดิม 80 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 3.5 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

โดยบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นบัน จำนวน 69.50% นั้น จะสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2.44 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 24.39 ล้านบาท ทำให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบันเท่ากับ 48.35% โดยนายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ที่ปัจจุบันถือหุ้นในบัน อยู่ในสัดส่วน 24.82% จะเข้ามาถือหุ้นในบัน เพิ่มเติมเป็น 47.70% ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว 

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ขายโครงการอาคารชุดตึกช้างให้ 'เสี่ยปอ' หรือ ประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม เจ้าของร้านทองออโรร่า พร้อมเพิ่มทุนบริษัท บัน เพื่อขยายธุรกิจเบเกอรี่เพิ่มเติม 24 ส.ค. 2560 19:44 24 ส.ค. 2560 19:57 ไทยรัฐ