วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการจัดหางาน จับมือ จ๊อบบีเคเค สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการหางาน

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ เข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมก้าวสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา รองรับนโยบาย Thailand 4.0

วันที่ 24 ส.ค. 60 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยว่า จากการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน และ www.jobbkk.com ของบริษัทจัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยมีหลักการความร่วมมือคือ กรมการจัดหางาน และบริษัทจัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จะแลกเปลี่ยนป้ายประกาศหรือ Banner นำไปติดตั้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ดี และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2559 กรมการจัดหางานได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้กรมการจัดหางานเป็นศูนย์รวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) และผู้ต้องการหางาน (Supply) โดยได้ลงนามความร่วมมือด้านการจัดหางานกับบริษัทเอกชนที่มีสถานะเป็นนายจ้าง จำนวน 5 แห่งคือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกจำนวนกว่า 8,400 อัตรา ประชาชนมีงานทำ จำนวน 4,400 คน ก่อให้เกิดรายได้ 10,482,000 บาท/เดือน 

ส่วนความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ในความร่วมมือด้านการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง สามารถยกระดับเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกระทรวงแรงงานในการบรรลุวิสัยทัศน์ Full Employment for all Ages 2021 หรือกำลังแรงงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2564 

นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ WWW.JOBBKK.COM <http://www.jobbkk.com/> เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการจัดหางาน ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างแหล่งการหางานที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งหมด นำมาวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำ

ทั้งนี้ การทำงานของบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ JOBBKK หางานทั่วไทย ไปทุกภาค โดยจะเป็นคนกลางระหว่างผู้หางานและผู้ประกอบการ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและพัฒนาระบบการจัดหางานให้ครอบคลุมเข้าถึงตลาดแรงงานไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับ อาทิ iBeacons เป็นแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหางานค้นหาบริษัทที่อยู่ใกล้บ้าน ทำให้ผู้หางานสะดวกในการค้นหา และสะดวกต่อการเดินทาง เพื่อรองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะของแรงงานไทยจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ที่เป็นสังคมเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามทิศทางนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ดังนั้น ตำแหน่งงานใดที่ไม่ได้ใช้ทักษะจะเริ่มถูกแทนที่ด้วยตำแหน่งงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ตำแหน่งงานด้านไอที, นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scientist) พนักงาน R&D และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นต้น ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้ ประเทศไทยยังพัฒนาคนได้น้อยมาก ขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง แต่เด็กที่จบใหม่ยังไม่มีศักยภาพตรงตามตลาดแรงงาน 

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ เข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมก้าวสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา รองรับนโยบาย Thailand 4.0 24 ส.ค. 2560 18:38 24 ส.ค. 2560 19:19 ไทยรัฐ