วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.หนุนปลูกฝังจิตสำนึก นศท.เป็นจิตอาสา ทำดีถวาย 'ในหลวง ร.10'

ผบ.ทบ.หนุน นศท.เข้าร่วมเป็นจิตอาสาโครงการเราทำดีด้วยหัวใจของ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" ปลูกฝังสร้างอุดมการณ์จงรักภักดีสถาบันกษัตริย์

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 60 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 จำนวน 1,188 คน แบ่งเป็นชาย 501 คน และหญิง 687 คน โดยมี พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นายทหาร และญาติว่าที่นายทหารใหม่เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ขอชื่นชมความสำเร็จของผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายทุกคน ที่ตั้งใจสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารจนจบหลักสูตร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังพลที่สำคัญของกองทัพ ทั้งนี้ ขอให้นายทหารใหม่ทุกคน เข้าสู่ระบบกำลังสำรองเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนของกองทัพบก ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

พล.ท.วีรชัย กล่าวรายงานว่า การผลิตกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในระดับผู้บังคับหมวด เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และวิธีการฝึกศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึก และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นกำลังพลสำรองมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางทหารในระดับผู้บังคับหมวด พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะของกำลังพลสำรองให้มีระดับมาตรฐานสูงขึ้น โดยเฉพาะให้มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกต่อหน้าที่พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพ เพื่อป้องกัน และรักษาเอกราชของชาติบ้านเมืองต่อไป

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของ นรด.ถือว่าดีโดยเฉพาะ เรื่องการสร้างจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาที่ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้บทบาทของใหม่ ของ นรด.เป็นที่รู้จัก และในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ก็มีความเข้าใจในเรื่องของจิตอาสา และแสดงตนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

"โดยผมได้บอกผ่าน ผบ.นรด.ให้เดินหน้าทำความเข้าใจกับนักศึกษาวิชาทหาร และนำเรื่องของจิตอาสาไปเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยที่ผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ "เราทำดีด้วยหัวใจ" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการเสียสละ และสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งเข้าไปสมัครด้วยตัวเอง เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสา และไปเผยแพร่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย" พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

ผบ.ทบ.หนุน นศท.เข้าร่วมเป็นจิตอาสาโครงการเราทำดีด้วยหัวใจของ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" ปลูกฝังสร้างอุดมการณ์จงรักภักดีสถาบันกษัตริย์ 24 ส.ค. 2560 18:15 24 ส.ค. 2560 19:42 ไทยรัฐ