วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ยกระดับหลักสูตรยุคใหม่ หวังสร้างบัณฑิต 4.0

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเดินหน้า ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เผยโมเดล 4-I ช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเทศ ด้วยหลักสูตรทันสมัย เพิ่มทางเลือกแบบ 2 ปริญญา พบกว่า 71% ได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

วันที่ 24 ส.ค.60 ดร.แอนดรูว์ สกาวน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ตอบรับกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยใช้ 4-I โมเดล ที่ประกอบด้วย International perspective (มุมมองแบบนานาชาติ) Innovation (นวัตกรรม) Industry Linkage (การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม) และ Integrity (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

โดยโมเดล 4-I นั้นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เช่น การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ด้วยระบบ Blackboard การค้นคว้าด้วยตัวเอง การฝึกงาน และองค์ความรู้จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมุมมองแบบนานาชาติจากคณาจารย์และนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการในอนาคต

ล่าสุดมหาวิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ การจัดการข้อมูลอัจฉริยะทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ พร้อมเพิ่มทางเลือกแบบ 2 ปริญญาในหลายสาขาวิชา เช่น สาขาการจัดการการโรงแรมนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย Blue Mountains ที่ออสเตรเลีย สาขาการตลาดร่วมกับมหาวิทยาลัย Pace ที่นิวยอร์ก สาขาการจัดการอีเวนต์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Kendall ที่ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกับ EU Business School ในยุโรป และที่สำคัญ แสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่หลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับการรับรองจาก IACBE สหรัฐอเมริกา

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังเน้นการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้มาใช้ได้จริง รวมทั้งมีโปรแกรมฝึกงาน 480 ชม. กับบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดตั้ง Career Hub เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานและการสมัครงานกับบริษัทต่างๆ

มร.จิลลส์ มาเฮ ซีอีโอ ลอรีเอท ประเทศไทย กล่าวว่า คณาจารย์ของเรา 70% เป็นชาวต่างชาติ นักศึกษา 40% มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากสังคมนานาชาติ รวมทั้งกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย "จุดแข็งที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ เห็นได้จากผลสำรวจ ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษา 31% ได้รับการจ้างงานก่อนเรียนจบ 71% ได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด 44% ได้เงินเดือนสูงกว่า 50% ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาด และ 82% ได้งานภายใน 6 เดือน ซึ่งเราได้ข้อมูลอ้างอิงอัตราเงินเดือนจากตลาดแรงงานปี 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับทางมหาวิทยาลัย และความมั่นใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง"

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเดินหน้า ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เผยโมเดล 4-I ช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเทศ ด้วยหลักสูตรทันสมัย เพิ่มทางเลือกแบบ 2 ปริญญา พบกว่า 71% ได้รับการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 24 ส.ค. 2560 17:30 24 ส.ค. 2560 19:17 ไทยรัฐ