วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นานๆ มาที กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่งเต็มยศ ขอตรวจรถ “จะไปไหนกันจ๊ะ”

นานทีปีหน ชาวบ้านที่ระยองได้เห็นภาพกำนัน ผญบ.แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของผู้เดินทาง ก่อนวันพิพากษาคดีสำคัญที่กรุงเทพฯ นอภ.บอก เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 ส.ค.60 นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง จ.ระยอง พร้อมด้วยนายบัญญัติ เศียรเขียว ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.แกลง พ.ต.ท.สาธิต สุวรรณโชติ สวป.สภ.แกลง ร.ต.อ.โกวิท อรอินทร์ รอง สว.สส.สภ.วังจันทร์ ร.ต.อ.เติมศักดิ์ สดใจ รองสว.ธุรการ ร.ต.อ.วิบุลย์ อารีย์ญาติ รอง สวป. ร.ต.ท.สมนึก สว่าง รองสวป. หัวหน้าตู้ยามกระแสบน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองร้อยอส.อ.แกลง ชุดชรบ.หมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดบริเวณถนนสายบ้านบึง-แกลง (ถนนหลวงสาย 344) ขาออกเมืองแกลง ม.8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง

นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง กล่าวว่าด้วยอำเภอแกลง ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังยาเสพติดการก่ออาชญากรรม การโจรกรรม รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ จุดตรวจร่วมความมั่นคงถนนสายบ้านบึง-แกลง ม.8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์และสนองนโยบายของทางราชการ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองร้อยอส.อ.แกลง ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ณ บริเวณตู้ยามตำรวจกระแสบน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติดังนี้

"ดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะที่สัญจรไป-มาหากพบผู้ต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดหรือมีการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการโดยทั่วไป"

ทั้งนี้ มีรายงานว่า มาตรการดังกล่าว ถือเป็นการรักษาความสงบในพื้นที่ ประกอบกับในวันรุ่งขึ้น เป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำพิพากษาในคดีจำนำข้าว ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก ทางราชการจึงมีมาตรการในการป้องปราม และได้เห็นภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ร่วมตรวจรถโดยสารในครั้งนี้.

นานทีปีหน ชาวบ้านที่ระยองได้เห็นภาพกำนัน ผญบ.แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของผู้เดินทาง ก่อนวันพิพากษาคดีสำคัญที่กรุงเทพฯ นอภ.บอก เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่... 24 ส.ค. 2560 14:52 24 ส.ค. 2560 19:36 ไทยรัฐ