วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งสัญลักษณ์กลับคืนที่เดิม

ประติมากรรม​ทรง​กลม​คู​นีก (Koenig Sphere) ที่​ทำ​จาก​ทอง​สัมฤทธิ์​ขนาด 25,000 กิโลกรัม​ ที่​เคย​เป็น​สัญลักษณ์​เด่น​ติดตั้ง​อยู่​ระหว่าง​ตึก​แฝด​เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์​ใน​อดีต และ​ทรง​กลม​ดัง​กล่าว​ชำรุด​เสียหาย​จาก​เหตุการณ์​วินาศกรรม 9/11 เมื่อ​วัน​ที่ 11 ก.ย.2544 แต่​ได้​รับ​การ​บูรณะ​และ​ถูก​ส่ง​กลับ​ไป​ติดตั้ง​ยัง​จุด​ที่​มอง​เห็น​ได้​รอบ ภายใน​บริเวณ​พื้นที่​สร้าง​ใหม่​คือ​ลิเบอร์ตี้ ปาร์ก (Liberty Park) ใกล้​กับ​ตึก​วัน เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (One World Trade Center) ที่​สร้าง​ใหม่.

ประติมากรรม​ทรง​กลม​คู​นีก (Koenig Sphere) ที่​ทำ​จาก​ทอง​สัมฤทธิ์​ขนาด 25,000 กิโลกรัม​ ที่​เคย​เป็น​สัญลักษณ์​เด่น​ติดตั้ง​อยู่​ระหว่าง​ตึก​แฝด​เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์​ใน​อดีต 24 ส.ค. 2560 14:02 24 ส.ค. 2560 14:02 ไทยรัฐ